Yaesu FTDX9000 (część 1)

Sztandarowy transceiver Yaesu - wyniki badań.


Spełniając życzenie DX-manów  Yaesu opracowało i wykonuje na specjalne zamówienia szczytowy transceiver w trzech wersjach: FTDX-9000D, FTDX-9000 Contest i FTDX-9000MP.


W artyklule zamieszczamy skrócone wyniki badań FTDX9000D i FTDX9000 Contest wykonywane w laboratorium ARRL (pełne wyniki opisane są przez W1ZR w QST 8/2005 oraz 3/2006). W drugiej części zostaną zaprezentowane i opisane nowatorskie rozwiązania zastosowane w tych najnowszych transceiverach Yaesu. 
Ogólna charakterystyka FTDX-9000  
- FTDX-9000D - wersja podstawowa ($11600) 200 W, pasma KF + 6m. TFT jasnoniebieskie, może wyświetlać mapę Ziemi z linią graniczną dnia/nocy lub widmo odbieranego pasma, w tym typu "wodospad". 
Wbudowany zasilacza impulsowy pobiera w czasie odbioru 100VA, podczas nadawania 720VA. Automatyczny dostrajacz antenowy z silnikami krokowymi dostraja kondensatory powietrzne.
- FTDX-9000 Contest  - (200 W) jest to tańsza wersja ($5700), ma tylko jeden odbiornik, jest bez ekranu TFT i w to miejsce ma dwa dodatkowe mierniki LCD, wszystko to ponad dodatkowymi czterema gałkami. Przy zamawianiu tego tranceivera klient może zażądać wstawienia, za dodatkową opłatą, układów uzupełniających według własnego życzenia: moduł drugiego odbiornika, dodatkowy filtr pasmowy, dodatkowe trzy filtry µ-Tune oraz monitor TFT.
- FTDX-9000MP jest to najdroższa wersja ($12050), posiada dwa odbiorniki jak wersja 9000D, nadajnik ma moc 400W, zasilacz jest umieszczony osobno w obudowie  zewnętrznego głośnika. Na podstawie indywidualnego zamówienia może być z ekranem TFT lub  małym panelem LCD. Filtry preselekcji µ-Tune należy zamawiać dodatkowo.
Podkreślić należy, że oba transceivery mają te same człony podstawowe, różnią się elementami dodatkowymi, które w wersji "D" są wbudowane, zaś w wersji "contest" mogą być według życzenia dodatkowo zamawiane wraz z samym transceiverem i są fabrycznie montowane. Koszt tych dodatkowych podzespołów wynosi około $7200 a montaż dodatkowo $ 340, czyli w sumie wypada więcej niż pełna wersja "D".
Wyniki pomiarów podane są w tabeli. Obie wersje mają takie same zadeklarowane przez producenta parametry. Niewielkie różnice większości pomierzonych parametrów mieszczą się w granicach dokładności pomiaru. Świadczy to o tym, że obie wersje mają podobne cechy operacyjne. Przy badaniu dynamiki FTDX9000 Contest laboratorium ARRL, poza pomiarem przy odległości sygnału 20 i 5kHz, po raz pierwszy zastosowało pomiar przy odległości sygnału 2kHz.
Transceivery te były testowane  przez doświadczonych DX-menów. Stwierdzili oni, że opanowanie obsługi urządzenia, które ma 37 gałek, 96 przycisków i 160 funkcji w menu, wymaga,  do pełnego poznania i nauczenia się, wielu godzin. Niektóre przyciski i gałki są dwufunkcyjne i to utrudnia intuicyjną obsługę. Wyświetlacze i mierniki podają bardzo dużą ilość różnych informacji. Dla  zapoznania się z nimi i wykorzystania do nastawienia parametrów lub podczas pracy potrzeba dodatkowego czasu, nieraz kosztem przeprowadzania łączności. Bez tego możliwości tego drogiego urządzenia nie będą wykorzystane. Operator, przyzwyczajony do nastawiania szerokości pasma za pomocą DSP, początkowo nie jest zadowolony ze skokowego przełączania szerokości pasma przy pracy CW (25, 50, 100, 200, 300, 400, 800Hz).
Przy pracy w zawodach w paśmie 40 m wysokie parametry czułości, dynamiki, selektywności itd., potwierdzane w badaniach laboratoryjnych, nie są wykorzystywane ze względu na poziom zakłóceń. W takich warunkach równie dobrze odbiera się na  współczesnych, znacznie tańszych, transceiverach.
Przy pracy CW podczas odbioru wyczuwa się "klik" powstający w DSP. Pewne trudności występują także przy dużej szybkości nadawania. Nachylenie zboczy sygnału HF powoduje zmniejszenie "klików", ale wydłuża kropkę i przy szybkiej pracy QSK  sygnały zaczynają się zlewać.
Po opanowaniu obsługi transceivera dużą satysfakcję daje lekkie i płynne obracanie gałek, przełączanie przycisków i klawiszy. Po dopasowaniu charakterystyki przenoszenia audio do barwy głosu operatora otrzymuje się raporty chwalące naturalne brzmienie głosu. Ustawienie charakterystyki przenoszenia wymaga wejścia do menu, co nie jest zbyt wygodne. Ale po nastawieniu optymalnej wersji można ją przypisać do przycisku "osobistego"  (custom switch), którym można w łatwy sposób włączać przypisaną mu funkcję. Transceiver bardzo dobrze pracuje w modach cyfrowych  PSK31, RTTY i ma duże możliwości dostosowania się do niekorzystnych warunków na paśmie i czytelne odbieranie nawet bardzo słabych sygnałów. Korzystną nowością jest możliwość nastawiania nie tylko stałej czasu ARW (AGC), ale także jej nachylenia, co powoduje nieco silniejsze słyszenie silnych stacji. W konwencjonalnych układach wszystkie stacje powyżej pewnego poziomu sygnału były słyszane z jednakową siłą i w takich odbiornikach jedynym sposobem było  obserwowanie wzrokowe S-metra lub wykresu analizatora widma.

Zdzisław Bieńkowski SP6LB

Pełny tekst (sms)
ŚR 05-2006Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/article.php?sid=578
Zamieszczono: 02-05-2006. Dział: Test