Informacje z realizacji programu ARRIS.

Podajemy omówienie artykułu Gastona Bertelsa ON4WF o pewnych szczegółach programu ARRIS.

Informuję, że dla programu ARISS L/S-pasma anteny są opracowane na Politechniuce Wrocławskiej pod kierunkiem dr Pawła Kabacika, w Instytucie Telekomunikacji i Akustyki.

Również wiele urządzeń zostały wykonoane przez wyspecjalizowane pracownie na zlecenie EADS, European Aeronautic Defence and Space Company.

Anteny są obecnie poddane testom mechanicznych wibracji. Te testy są niezbędne dla uzyskania prawidłowych warunków pracy podczas pracy statku kosmicznego Culumbus.

Ponadto, anteny będą zabezpieczone na wypadek utleniania, przed bardzo agresywnym czynnikiem podczas lotu kosmicznego stacji kosmicznej. Silikonowa powłoka będzie nałozona przez firmę Goddard Space Flight Center w Maryland USA.

73 Gaston Bertels, ON4WF
Przewodniczący ARISS-Europe .

Info de sp3iq.Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/article.php?sid=583
Zamieszczono: 04-05-2006. Dział: I.Ś.R - Warto wiedzieć - Profi