Przypominamy: zawody w weekend 6-7 maja

Miłośnikom zawodów dedykujemy kolejny wykaz i linki z regulaminami:...

Zawody Strażackie o Puchar K.M. PSP w Krakowie 80/CW/SSB 07 0400z - 0600z
Zawody Dolnośląskie 2006 cz.KF 80/CW/SSB 07 1500z - 1700z
Zawody Dolnośląskie 2006 cz.UKF 145/FM 07 1800z - 2000z
EU EME Contest - CW/SSB 1296 MHz 06 0000z - 07 2400z
MARAC CW Contest Fixed/Mobile 06 0000z - 07 2400z
10-10 Int'l Spring Contest CW/HP/LP/QRP 06 0001z - 07 2359z
RCA Spring QSO Party SSB/AM/80-15m 06 1700z - 07 0359z
ARI International DX Contest CW/SSB/RTTY/SO/MO 06 2000z - 07 1959z
New England QSO Party Mix/SO/MO/QRO/QRP 06 2000z - 07 0500z 07 1300z - 2400z

Linki z informacjami:
• do zawodów Strażackich: http://www.pzk.org.pl/pliki/zawody.pdf
• do zawodów Dolnośląskich: http://www.pzk.org.pl/pliki/zawody.pdf
• do zawodów ARI: http://www.qsl.net/contest_ari/ i na I.Ś.R
• do innych zawodów polecamy zainteresowanym kalendarze: VA3RJ , ARRL ,SM3CER .Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/article.php?sid=587
Zamieszczono: 05-05-2006. Dział: I.Ś.R - Zawody KF/UKF