Walne Zebranie w OT-20 w Lublinie.

W niedzielę 14 maja 2006 w Oddziale Terenowym PZK OT-20 w Lublinie odbyło się Walne Zebranie. Przedstawiamy fotoreportaż z tego zebrania. ...

Przed godziną 10:00 sala powoli zapełnia się. Na pierwszym planie Stanisłw SP8BIA i SP8BFW.

Poniżej Łukasz SP8QED członek OT-20 w Lublinie przybyły na zebranie:

Jakub SQ8J i Ryszard SP8HKT ex YI9KT (Irak):

Zebranie rozpoczęte w drugim terminie. Zebranie otwiera Krzysztof SP8GNF, jako ustępujący prezes OT-20.

Honorowymi Odznakami Polskiego Związku Krótkofalowców odznaczeni zostali, w kolejności od lewej: Andrzej SP8DHN, Adolf SP8CGS i Andrzej SP8DYY:

Mówi się, że w Polskim Związku Krótkofalowców nie ma młodych, ale w Lublinie są. Na zebraniu OT-20 w Lublinie Magda SQMEG otrzymała Dyplom oraz pamiątkowy kubek. Obok Henryk SP8DHJ, który wręczał Magdzie Dyplom i upominek:

Sprawozdanie finansowe przedstawia Ryszard SP8ONZ Skarbnik z ustępującego zarządu i jak się później okazało również obecny Skarbnik OT-20. Na zdjęciu poniżej Ryszard SP8ONZ:

Komisja Skrutacyjna i Komisja Wniosków w czasie pracy, przy jednym stole:

No i wreszcie są wyniki wyborów: prezes OT-20 Jerzy Kowalski SP8HPW, viceprezes SP8LUB, Skarbnik Ryszard SP8ONZ, członkowie zarządu Tadeusz SP8DIP i SP8LUV. Henryk SP8DHJ QSL Manager. Poniżej expose wygłasza prezes OT-20, Jerzy Kowalski SP8HPW:

Info de sp3iq.Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/article.php?sid=605
Zamieszczono: 15-05-2006. Dział: I.Ś.R - Wydarzenia, informacje KF/UKF