Uroczyste zakończenie "Piekarskiego Tygodnia Radiowego"

Klub Radiokomunikacji Amatorskiej i Telewizji SP9KRT przy Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich w dniach od 18 do 27 kwietnia 2006. zorganizował ...

... otwarte dni klubowe dla młodzieży szkolnej i zainteresowanych mieszkańców naszego miasta, umożliwiając im zapoznanie się z działalnością klubu. Połączono je z popularyzacją lokalnego radia oraz miasta Piekary Śląskie. Klub SP9KRT zwrócił się pisemnie do okolicznych szkół i władz szkolnych o zorganizowane kierowanie młodzieży do klubu celem zapoznania się z pracą radiostacji amatorskiej, pracującej różnymi językami, emisjami, w tym telegrafią zarówno ręczną, jak i automatyczną wykorzystując możliwości nowych technologii komputerowych.

W związku z obchodzonym na całym świecie Światowym Dniem Krótkofalowca pod hasłem „Krótkofalarstwo otwiera dziś przed młodzieżą bramy do świata informatyki i łączności radiowej”, klub nasz zorganizował „Piekarski Tydzień Radiowy” pokazujący różne aspekty krótkofalarstwa, jak również osiągnięcia techniki radiowej.

Uroczyste zakończenie podsumowujące „Tydzień” nastąpiło 27 kwietnia w reprezentacyjnym lokalu „IMPERIUM”. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością m.in. Prezydent Miasta mgr inż. Stanisław Korfanty, Dyrektor Radia Piekary i Miejskiego Domu Kultury, p. Teresa Szaflik, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Radia Piekary p. Irena Staszek, a także Prezes ZG Polskiego Związku Krótkofalowców Piotr Skrzypczak SP2JMR, oraz inni. Spotkanie odbyło się z udziałem prawie 100 krótkofalowców z kilku okręgów SP, przybyłych w towarzystwie rodziny.

Spotkanie było również okazją do złożenia tradycyjnych Życzeń Wielkanocnych. I podzielenia się święconym jajkiem. Z tej okazji w szczególnie uroczysty nastrój wprowadził zebranych zaprzyjaźniony z krótkofalowcami ksiądz Bronisław Gawron., który również zachęcał i poprowadził śpiew zebranych akompaniując swoją gitarą.

Atrakcją spotkania była prelekcja, podzielenie się wrażeniami oraz pokaz przeźroczy przez kapitana Janusza Słowińskiego SP9YI/mm z wyprawy jachtu „Bona Terra” poprzez Atlantyk do Antarktydy a następnie po opłynięciu przylądka Horn odwiedzenia kilku krajów Ameryki Południowej.

Na tym spotkaniu niespodziewanie – bo po 50 latach – spotkali się dwaj krótkofalowcy-nestorzy: Julian Jarzombek SP3PL z Poznania i Witold Kasiński z Warszawy, będący na emeryturze dyrektor techniczny Polskiego Radia udzielający pomocy i wsparcia technicznego Radiu Piekary, a także posiadający legitymację członkowską PZK z roku 1949 z jednym z pierwszych numerów kolejnych {!}

Występujący w trakcie spotkania przedstawiciele władz i zaprzyjaźnionych śląskich klubów krótkofalowców wysoko ocenili działalność i osiągnięcia klubu SP9KRT, a w szczególności niestrudzenie działającego kierownika radiostacji SP9KRT kol. Gintera Kupkę SP9ZW..

W trakcie spotkania wykonano wiele zdjęć, które zamieszczone zostaną w witrynie internetowej klubu SP9KRT pod adresem: www.klubsp9krt.piekary.pl. Podsumowując „Piekarski Tydzień Radiowy” należy zauważyć, że poprzez działalność krótkofalowców docierających na falach eteru do wszystkich części świata, rozpowszechniana jest informacja o Śląskim Familijnym Radiu Piekary, które chętnie jest słuchane poprzez INTERNET przez Ślązaków rozsianych po całym świecie, m.in. w Australii, Kanadzie, USA i w Europie.

SP3PL, SP9ADU.Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/article.php?sid=607
Zamieszczono: 16-05-2006. Dział: I.Ś.R - Wydarzenia, informacje KF/UKF