22 Zjazd Polskiego Klubu Radiowideografii - PK RVG

Nadesłał SP2JPG: "W dniach 6/7 maja 2006 roku w Bojanowie k/Stalowej Woli, w Ośrodku Rehabilitacyjno Wypoczynkowym, spotkali się członkowie i sympatycy Polskiego Klubu Radiowideografii na kolejnym 22 - bardzo udanym Zjeździe. Urocze warunki sprawiły, iż atmosfera zjazdu sprzyjała wielu bardzo istotnym panelowym obradom. ...

Uczestników Zjazdu powitał w imieniu organizatorów Jarek SP8HDC oraz prezes PK RVG SP2JPG, który  rozpoczynając część statutową zjazdu, poprosił przedstawiciela ZG PZK kolegę Bogdana SP3IQ o wręczenie Honorowych Oznaczeń PZK kolegom: SP8MI i SP8AQA.
Zjazd zaszczycili swoja obecnością prezesi Oddziałów Terenowych z Rzeszowa w osobie SP8FHK oraz z Sandomierza w osobie SP7L oraz gości z Lwowskiego Klubu Krótkofalowców w osobach Leonida UT1WL wraz synem i Romana US5WDX
Po sprawozdaniu prezesa SP2JPG z rocznej działalności zarządu klubu, oraz po przedstawieniu wstępnych wyników organizowanego kolejny raz międzynarodowych zawodów SP DX RTTY Contest, zaprezentowano medialną Wieczystą Listę Członków PK RVG jako zbiór fotografii kolegów.
Po sprawach organizacyjnych, w czasie przerwy, koledzy udali się na giełdę sprzętową, oraz podziwiali wystawę starych odbiorników radiowych prezentowanych przez kolegę Tadeusza SP7L.
Po obiedzie, w wykonaniu kolegi SP2JPG odbył się pokaz pracy i sprzętu APRS, oraz prezentacja zasad Ratownictwa Drogowego w wykonaniu kol. Andrzeja SQ8MAY. Wieczorem na uczestników czekało spotkanie przy ognisku i dyskusja panelowa.
Kolejny Zjazd PKRVG uważać należy za udany, a grono około 50 uczestników owacyjnie dziękowało koledze SP8HDC, oraz kolegom z klubu SP8ZKB za przygotowanie zjazdu, miłą atmosferę i szereg niespodzianek organizacyjnych."

Fotoreportaż ze Zjazdu, na stronie klubu: www.pkrvg.org/bojanow06/Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/article.php?sid=609
Zamieszczono: 17-05-2006. Dział: I.Ś.R - Wydarzenia, informacje KF/UKF