Przypominamy: zawody w weekend 27-28 maja

Pasma opanują uczestnicy zawodów World-Wide WPX Contest. Oryginał regulaminu na stronie: http://home.woh.rr.com/wpx/2006WPXRules.pdf. ...

Polecamy stronę SPDXC gdzie jest tłumaczenie na język polski: www.spdxc.org.pl oraz:ABC uczestnika zawodów - "Wersja 1.04. Uaktualnienie: 17 marzec 2006. Artykuły napisane przez polskich krótkofalowców oraz przetłumaczone z literatury zagranicznej. Wszystko, co należy wiedzieć o zawodach. W porównaniu do poprzedniej wprowadzono nowe rozdziały i dokonano korekty oraz przeredagowania niektórych z dotychczasowych rozdziałów. W chwili obecnej publikacja liczy 174 strony," (www.spdxc.org.pl/pdf) 3.86 Mb, 576 ściągnięć!

Natomiast w kraju, na UKF, mamy: VI Zawody Dylewska Góra 2m FM Contest – 2006

Cel zawodów: popularyzacja pracy w paśmie 2m, zachęcenie do pracy w zawodach młodych stażem krótkofalowców, doskonalenie poziomu technicznego i operatorskiego oraz promocja Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich.
Organizatorzy: Wójt Gminy Ostróda, Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie, Pałac w Klonowie, Stara Szkoła w Wysokiej Wsi, Stadnina Koni w Bednarkach, Stowarzyszenie Miłośników Wzgórz Dylewskich w Ostródzie, Rodzinny Klub Krótkofalowców „SAS” SP4YGS.
Termin zawodów: 27 maja 2006 r. od godz. 20.00 do godz. 22.00 czasu lokalnego.
Pasmo 144MHz segment FM tj. 145,200 do 145,575MHz.
Wywołanie w zawodach: Dylewska Góra -zawody.
Uczestników zawodów obowiązuje 5 minut QRT przed i po zawodach.
Raporty: RS + lokator, np. 59 JO93XN. Punktacja: jeden punkt za każdą łączność.
Mnożnik: małe i duże kwadraty lokatora liczone jeden raz bez względu na ilość łączności z danym kwadratem.
Wynik końcowy to suma punktów za łączności razy małe kwadraty razy duże kwadraty. W czasie zawodów z Góry Dylewskiej z lokatora JO93XN będą pracowały stacje organizatora. Stacje te nie będą klasyfikowane.
Do klasyfikacji zalicza się bezbłędne łączności z różnicą czasu nie przekraczającą 5 minut. Dzienniki przesłane po terminie użyte zostaną do kontroli.
Uczestnicy zawodów mogą liczyć na puchary do trzeciego miejsca, dyplomy do piątego miejsca oraz nagrody rzeczowe.
Dzienniki zawodów z informacją o ilości lat stażu krótkofalarskiego należy przesyłać w terminie 14 dni od daty zawodów na adres: Rodzinny Klub Krótkofalowców „SAS” SP4YGS, ul. Traugutta 11?14-100 Ostróda, e-mail: sp4ygs@wp.pl
Podsumowanie zawodów i wręczenie nagród odbędzie się podczas spotkania krótkofalowców na Dylewskiej Górze w dniu 29 lipca 2006 roku.Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/article.php?sid=624
Zamieszczono: 26-05-2006. Dział: I.Ś.R - Zawody KF/UKF