Automatyczne skrzynki antenowe

Szybko działające urządzenia dostrojcze
Gdy stosujemy automatyczne urządzenie dostrojcze anteny (ATU), podstawowe znaczenie ma możliwość szybkiego dostrojenia anteny do częstotliwości pracy. Autor Steve White G3ZVW porównuje poniżej dwa typy takich "automatycznych skrzynek antenowych": MFJ-991B IntelliTuner i LDG AT-100 Pro.

Anteny KF wielopasmowe lub nierezonansowe niezmiennie wymagają dostrojenia przynajmniej na niektórych pasmach. Jednakże wiele starszych i najmniejszych transceiverów nie jest wyposażonych w automatyczne układy dostrajania anteny, tak więc, jeśli więc nie chcemy dostrajać anteny za każdym razem gdy zmieniamy częstotliwość pracy, niezbędny będzie zewnętrzny automatyczny układ dostrojczy.
Poniższy przegląd obejmuje dwa automatyczne ATU, mogące przenosić moc wyjściową 100-watowego transceivera. Są to MFJ-991B IntelliTuner i LDG AT-100 Pro. Na rys. 1 pokazano podstawowy schemat blokowy tych urządzeń.
Opis
Oba urządzenia posiadają szereg cech wspólnych:
- oba są umieszczone w dwuczęściowej obudowie aluminiowej;
- oba mają pojedynczą płytkę drukowaną, zabudowaną elementami zarówno montowanymi powierzchniowo, jak i tradycyjnymi z drutowymi końcówkami;
- oba są zasilane z zewnętrznego źródła 12 V prądu stałego;
- oba stosują obwód dopasowujący typu L złożony z elementów o stałych wartościach;
- oba stosują mikroprocesory do sterowania mechanicznych przekaźników wybierających właściwe indukcyjności i pojemności;
- żadne z nich nie jest wodoszczelne;
- oba mogą być zasilane ze współpracującego transceiwera za pomocą dodatkowego kabla;
- instrukcje obsługi obu urządzeń są dostępne online...

G3ZVW
z Radcom 2/2006 tłumaczył Krzysztof Słomczyński SP5HS

Pełny artykuł (sms)

ŚR 06-2006

 

Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/article.php?sid=641
Zamieszczono: 30-05-2006. Dział: Test