Pierwsze wrażenia z użytkowania Yaesu FT-2000.

Publikujemy artykuł, w którym opisano wrażenia z użytkowania transceivera FT-2000 firmy Yaesu w okresie pierwszych dwóch tygodni. ...

Tegoroczna premiera nowej linii urządzeń firmy Yaesu, którą rozpoczyna FTdx9000 oraz numer drugi na liście tej linii, czyli FT-2000, nie jest przypadkowa. Linia ta została przez producenta precyzyjnie zaplanowana. Kupując FTdx9000 nie mamy właściwie żadnych możliwości jego rozbudowy, bowiem parametry tego urządzenia są jakby wzorcowe i jedne z najlepszych. Niestety jedną z najpoważniejszych barier, przed którą stoi krótkofalowiec jest jego cena zakupu. Najtańsza wersja FTdx9000 Contest kosztuje około 5.5 tys. USD, natomiast wersja najbardziej rozbudowana z nadajnikiem mocy 400 watów, model FTdx9000MP, kosztuje około 11.5 tys. USD. Jeśli tylko jesteśmy zainteresowani parametrami i funkcjami przedstawiciela tej linii, to jest FTdx9000, zwłaszcza parametrami odbiornika, to propozycja Yaesu poprzez zakup FT-2000 staje się to wszystko bardzo realne. Transceiver FT-2000 jest przeznaczony dla tych, którzy cenią sobie na równi najważniejsze aspekty, to jest podstawowe zasady ekonomii (cena zakupu) oraz wysokie parametry samego urządzenia.

Propozycja FT-2000 jest o tyle istotna, że można rozbudować to urządzenie poprzez zakup dodatkowych opcji, tak aby parametry oraz funkcje były porównywalne jak w przedstawicielu linii, to jest FTdx9000. Jeśli ktoś chciałby uzyskać w swym urządzeniu funkcje i parametry jak w FTdx9000, to poprzez zakup FT-2000 i wybranych opcji, kupuje wszystko w systemie „ratalnym”. Tak więc po wydaniu kwoty około 3 tys. USD na zakup samego transceivera FT-2000, możemy go zaraz w pełni użytkować. Wydatek dalszych 2.5 tys. USD (jeśli ten wydatek w ogóle jest potrzebny i zamierzamy zakupić i skorzystać ze wszystkich opcji) nie powoduje przerw, czy innych problemów w jego użytkowaniu. Taka możliwość zakupu dodatkowych opcji w późniejszym czasie jest o tyle istotna, że można sobie tą operację odpowiednio zaplanować, zarówno pod względem kosztów oraz wynikających z tego korzyści eksploatacyjnych.

Na zdjęciu stanowisko "pomiarowe", FT-1000 na dole i FT-2000 u góry.

Tymi dodatkowymi opcjami, które można zamontować w FT-2000 i uzyskać parametry i funkcje jak w FTdx9000 są następujące:
- MTU-160 strojony filtr wejściowy dla pasma 160 metrów, koszt ok. 500 USD
- MTU-80/40 strojony filtr wejściowy dla pasm 80 i 40 metrów, koszt ok. 500 USD
- MTU-30/20 strojony filtr wejściowy dla pasm 30 i 20 metrów, koszt ok. 500 USD
- DMU-2000 jednostka komputerowa (bez monitora i klawiatury), koszt ok. 1000 USD.
W powyższym zestawieniu nie ujęto opcji drugorzędnych do FT-2000, jak głośnika, mikrofonu i dodatkowego jednego filtru (300 lub 500 Hz) do pomocniczego odbiornika.

Po takim dłuższym wstępie wprowadzającym już wiemy co to jest linia FTdx9000. Taka propozycja firmy Yaesu dotycząca zakupu i późniejszej rozbudowy urządzenia FT-2000 jest dość istotna, dlatego została tutaj w takiej formie podana na początku.

Ponieważ jestem od kilku lat użytkownikiem FT-1000 MP model Field, więc zainteresowałem się taką propozycją Yaesu. Na Ham Radio-2006 we Fredrichschfen miałem okazję posłuchać i w ogóle szczegółowo zapoznać się właśnie z tym drugim na liście linii FTdx9000. Poza tym miałem też okazję pracy na FTdx9000 będąc na WRTC-2006, dlatego już wcześniej podjąłem decyzję o zakupie FT-2000.

Na zdjęciu widok na FT-2000 po zdjęciu górnej obudowy.

Właśnie niedawno, to jest 10 października 2006 mogłem wreszcie rozpakować przesyłkę z tą przedmiotową zawartością i rozpocząć eksploatację właśnie FT-2000. Od pierwszego włączenia notowałem szczegółowo wszystkie spostrzeżenia z eksploatacji, które chcę w tym artykule zrelacjonować. Być może w tym artykule zbyt mocno będę akcentował spostrzeżone różnice pomiędzy transceiverami FT-1000 i FT-2000, ale nie miałem innej możliwości porównywania. Nie mniej jednak takie porównanie z FT-1000 jest najbardziej istotne, skoro jest to następca właśnie transceivera FT-1000 Mark V model Field. Po porównania użytkowałem model FT-1000 Field ze wszystkimi filtrami dodatkowymi (6 szt. od Yaesu). Na końcu tego artykułu przedstawiam test porównawczy z FT-1000 wykonany razem z Krzysztofem SP7GIQ na jego stacji.

Na zdjęciu widok na FT-2000 po zdjęciu dolnej obudowy.

Zauważone różnice FT-2000 w okresie użytkowania pierwszych kilku dni:

1. Pod każdym przyciskiem danego pasma (160-6 metrów) są pamiętane 3 różne ustawienia (emisja, częstotliwość, itp), natomiast w FT-1000 są tylko dwa takie ustawienia w ramach każdego z pasm.
2. Uruchomienie Menu w FT-2000 – użycie jednego przycisku Menu.
3. Dwa wzmacniacze na wejściu (w FT-1000 jeden), dzięki temu uzyskujemy na wyższych pasmach w tym na 6 metrach większą czułość odbiornika.
4. W FT-2000 są zainstalowane trzy oddzielne Roofing Filtry 3, 6 i 15 KHz do wyboru automatycznego lub ręcznego.
5. Ilość pozycji Menu 147, w FT-1000 tylko 89. Brak jakiejkolwiek analogii ustawień menu w FT-1000 do FT-2000.
6. Dokumentacja 128 stron, FT-1000 116 stron.
7. Są pamiętane na każdej częstotliwości w ramach każdego pasma następujące ustawienia: rodzaj tłumika, rodzaj wzmacniacza, wielkość RIT, wielkość XIT, rodzaj Roofing Filter, emisja, rodzaj filtru (wąski/szeroki), itp.
8. Jest obecne w FT-2000 pasmo 50 MHz (jest zarówno odbiornik główny i pomocniczy).
9. Definiowanie częstotliwości skanera dla każdego pasma oddzielnie, menu 105-115.
10. 3-pasmowy equalizer dla ustawianiu sygnału nadawczego, oddzielnie 3 tory dla włączonej kompresji sygnału oraz 3 tory dla kompresji wyłączonej.
11. Definiowanie filtrów NAROW dla każdej emisji oddzielnie: ustawia się szerokość pasma przenoszenia, stromość zboczy oraz kształt.
12. Bardzo precyzyjna możliwość ustawienia SHIFT i WIDTH.
13. Możliwość ustawienia oddzielnych rozdzielczości (np.1 Hz lub 10 Hz) głównego pokrętła dla CW/RTTY i oddzielnie dla SSB. Na przykład w FT-1000 przy przejściu z emisji CW/SSB należało wcisnąć za każdym razem przycisk FAST, w FT-2000 można tak ustawić menu, że wybór rozdzielczości pokrętła głównego pomiędzy CW/SSB ustawia się automatycznie.
14. Zauważona wada FT-2000: brak odsłuchu sygnału dla RTTY w czasie nadawania.
15. W FT-2000 super odbiór sygnałów RTTY i PSK. W czasie porównywania, wystąpiły takie sytuacje, że dla bardzo słabych sygnałów, w FT-1000 był odczyt tekstu z błędami na poziomie ok. 70-80%, natomiast w FT-2000 te same sygnały były odczytywane prawie bez błędu.
16. Możliwości ustawiania parametrów filtrów (szerokość, zbocza, rodzaj soft/sharp) doskonale to sprawdza się dla RTTY.
17. Automatycznie strojony obwód rezonansowy na wejściu RX (moduł VRF) jest obecny na każdym paśmie (1.8 do 28 MHz). Model ten jest wyłączony dlapasma 50 MHz. W FT-1000 Field VRF obecne tylko dla pasm 160-20 metrów.

Na zdjęciu widok na płytkę pośreniej częstotliwości dodatkowego odbiornika (usytuowanie z boku FT-2000). Na płytkę tą instaluje się filtr, jeden z dwóch, 300 lub 500 Hz.


18. 2-gi odbiornik FT-2000 wydaje się wyraźnie lepszy niż analogiczny w FT-1000, różnica bardzo widoczna dla sygnałów SSB. W ogóle porównanie jest ciekawe, bo w FT-2000 główny RX ma pośrednią częstotliwość cyfrowa, a drugi RX ma pośrednią analogową.
19. Gałki strojeniowe VFO-A i VFO-B w FT-1000 wydawały się rewelacyjne, zwłaszcza po kilku latach eksploatacji. W FT-2000 zastosowano zupełnie innego typu gałki. Gałki, te zaproponowane w FT-2000 (oraz analogicznie w FTdx-9000)  są inne. Dopiero po kilku dniach można się do tych nowych przyzwyczaić. Zwłaszcza gałka dodatkowego odbiornika jest mniejsza, średnica 43.5 mm w FT-1000, 34 mm w FT-2000. Średnice gałek VFO-A w FT-1000 i FT-2000 są te same, czyli 60 mm.
20. W FT-2000 jest możliwość regulacji wartości hamowania w czasie obrotu.  Jednak kręcenie gałką, nawet przy ustawieniu minimalnego hamowania nie wyczuwa się masy samej gałki, którą można by użyć do rozpędzenia obrotów (w FT-1000 magazynowania momentu obrotowego). Słowem gałka w FT-2000 robi wrażenie znacznie lżejszej niż analogiczna w FT-1000, mimo że z powodu większej głębokości gałki w FT-2000 robi ona wrażenie bardziej masywnej.
21. Czytelne wyświetlenie ustawień: ANT, ATT, FLT, IPO, R.FLT i AGC na wyświetlaczu głównym w FT-2000.
22. Wyświetlacz częstotliwości głównego odbiornika FT-2000 zdecydowanie większy niż w FT-1000. różni się też kolorem, w FT-200 kolor niebieski. W FT-1000 pomarańczowy. Wyświetlacz częstotliwości odbiornika dodatkowego w FT-2000 czcionki jakie w FT-1000 ale nie wytłuszczone i kolor biały.
Jest to dobre rozwiązanie, do którego można się przyzwyczaić w FT-200 natychmiast.
23.AGC posiada trzy wartości Fast, Medium i Slow, w FT-1000 tylko dwie: FAST i SLOW.
24. W czasie odsłuchu bardzo często tło sygnału pasma jest znacznie niższe niż analogicznie w FT-1000. Różnica taka jest odczuwalna zwłaszcza w paśmie 80-metrowym, które to pasmo zazwyczaj posiada wyraźne tło. Na tej samej częstotliwości tło pasma 80 metrowego w przypadku FT-1000 wynosi S4-S5, analogicznie w FT-2000 S1-S2. Tak duża różnica tła występuję jednak nie zawsze, zależy to od charakteru przedmiotowego tła. Jeśli tło jest stabilne, to ta różnica jest duża.

Na zdjęciu zbliżenie na gałki w FT-2000 głównego i pomoicniczego odbiornika.

W dniu 22 października 2006 w QTH Krzysztofa SP7GIQ przeprowadziliśmy wspólne testy porównawcze FT-2000. Udział w testach wzięli: Kazik SP2FAX, Bogdan SP3IQ, Krzysztof SP7GIQ i Krzysztof SP7MTF. Porównywano przede wszystkim ocenę wrażeń słuchowych odbioru sygnałów CW i SSB w stosunku do FT-1000 Mark V. Przedmiotowy transceiver porównawczy FT-1000 MP był własnością Krzysztofa SP7GIQ i posiadał wykonane przeróbki oraz filtry dedykowane przez firmę Inrad.

Dla emisji CW wykonano testy w pasmach 40, 20 i 15 metrów w godzinach 12:30 - 17:30 UTC (w czasie trwania zawodów "Worked All Germany") nie zauważono istotnych różnic. W FT-2000 używano analogicznych ustawień filtru jak w FT-1000, to jest wybrano filtr CW 400 Hz. Nie używano jednak dodatkowych ustawień DSP możliwych do użycia w FT-2000, jak CONT czy DNR.

W analogicznym czasie dla emisji SSB wyraźnie ale minimalnie lepszym okazał się FT-2000.

Na zdjęciu Krzysztof SP7GIQ na stanowisku pomiarowym z FT-2000 i FT-1000 MP z filtrami i przeróbkami firmy Inrad.

Przeprowadzono też próby oceny Roofing Filtra, poprzez ocenę odbieranych sygnałów z pasma w pobliżu bardzo słabych (1-3 KHz) włączono sygnał zakłócający CW z innej odrębnej anteny. Tutaj też lepszym okazywał się FT-2000. Jednak w FT-2000 zespół oceniający miał do dyspozycji węższy filtr,  z pasmem 3 KHz, w stosunku do Roofing Filter firmy Inrad zastosowany w FT-1000, co mogło przyczynić się do uzyskania takiego efektu.

Dokonano też ocen sygnałów SSB emitowanych z FT-2000. Najlepsze efekty uzyskano dla ustawień Equalizera z włączonym procesorem mowy z uwypuklonymi częstotliwościami: 300 Hz o 8 dB oraz 2300 Hz o 7 dB. Najlepsze efekty uzyskano dla QSO lokalnych z pasmem 200-2800 Hz (menu 083) oraz dla pracy DX z pasmem 300-2700 Hz.

Zdjęcia i opis Bogdan, sp3iq.Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/article.php?sid=926
Zamieszczono: 24-10-2006. Dział: I.Ś.R - Wydarzenia, informacje KF/UKF