Świat Radio - luty 2005

• TEMAT MIESIĄCA
Klucze telegraficzne
Choć obecnie do nawiązania łączności alfabetem Morse'a można użyć komputera z oprogramowaniem do pracy CW, to jednak większość krótkofalowców preferujących tę emisję woli pozostać przy tradycyjnym sposobie odbioru i ręcznym nadawaniu telegrafii.

• AKTUALNOŚCI
Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców
Zawody
Magazyn DX-owy Sugar Mike – luty 2004
• TEST
Alan HM135
• KRÓTKOFALOWIEC
Z życia klubów i oddziałów PZK
Powstanie Polskiego Związku Krótkofalowców (2)
Znaki okolicznościowe wydane w 2004 r.
• NASŁUCHOWIEC
Globalna sieć odbiorników radiowych DX-tuners
• HOBBY
Reflektometr
Proste układy dla każdego (EKR 8)
• ŁĄCZNOŚĆ
Układy stabilizacji częstotliwości, część 3
DRM z DREAM
• WYWIAD
Byłem przy reaktywacji PZK
• RECENZJA
Książki wydawnictwa DARC Verlag
• DYPLOMY
Dyplomy PZK
Antarctica Award 
• FORUM CZYTELNIKÓW
Porady
Listy
• RYNEK i GIEŁDA - ogłoszenia
• DODATEK - Statut PZK

Artykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/article.php?sid=29
Zamieszczono: 27-01-2005. Dział: Spis treści