Nowe rozporządzenia dotyczące krótkofalowców

Nadesłał Dionizy SP6IEQ: "Drodzy Koledzy, sądzę, że niektórzy z Was już zdążyli zajrzeć na stronę internetową Ministerstwa Ochrony Środowiska i zapoznać się z projektami dwóch Rozporządzeń, które w istotny sposób nas dotyczą. ...

Dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili podaję jej adres :
www.mos.gov.pl/prawo_ochrony_srodowiska

Znajdziecie w tym miejscu dwa projekty Rozporządzeń na temat wymagań dotyczących zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne i odpowiednich zgłoszeń. Nie będę w tej chwili opisywał całości problemu. Jest on bardzo rozległy. Jako członek zespołu, który w ramach PZK pracuje nad tym tematem już od wielu miesięcy w tej chwili pragnę stwierdzić tylko, że temat jest naprawdę ważny dla istnienia naszego hobby. Zezwolenia, które posiadamy nie uprawniają nas w pełni do pracy na radiostacji. Musimy również spełniać wymagania Prawa Ochrony Środowiska. Zgodnie z tym Prawem mamy obowiązek dokonywania odpowiednich ocen i kosztownych pomiarów tak jak każdy kto emituje pole EM. W czasie ostatnich miesięcy walczyliśmy o zmianę pewnych stanowisk MOŚ i o dopuszczenia nas do konsultacji nad projektami Ustaw. Mamy teraz taką szansę. Są projekty i jest ogłoszona konsultacja społeczna. Komu zależy na tym aby nasze hobby istniało powinien zabrać głos przedstawiając swoje stanowisko. Im więcej będzie głosów tym lepiej. Wszystkie opinie musza zostać przekazane na adresy e-mailowe i bardzo ważne w terminie do 26 maja 2006 ( piątek w tym tygodniu ) :

Anna.Rybak@mos.gov.pl lub Stefan.Rozycki@mos.gov.pl

W ramach działań PZK zostało przygotowane oficjalne wystąpienie.

Z mojej strony przygotowałem swój własny głos w tej sprawie. Ponieważ jest to pismo kierowane do ludzi znających w pełni problem ograniczam się do dwóch bardzo istotnych elementów. Nie jesteśmy w stanie domagać się innego traktowania niż innych. Prawo jest jedno dla wszystkich. Mamy jednak prawo do tego aby w różnego rodzaju analizach uwzględniano wszystkie aspekty naszego hobby. Będziemy mieć wtedy szansę bycia zgodnym z Prawem a równocześnie uprawiać spokojnie nasze hobby. W załączeniu plik zawierający moje prywatne wystąpienie. Jeżeli ktoś pragnie z niego lub jego fragmentu skorzystać, proszę to zrobić. Proszę też przekazać informację do możliwie dużej ilości Kolegów aby oni też zabrali głos w konsultacjach społecznych. Niezależnie od tego tematu w ramach prac grupy roboczej PZK opracowałem arkusz kalkulacyjny pozwalający w prosty sposób ocenić poziom natężenia naszej stacji i zgodność jej pracy z wymaganiami Prawa Ochrony Środowiska. Sądzę, że arkusz ten w najbliższym czasie będzie dostępny dla wszystkich członków PZK. Wykonanie oceny w oparciu o to opracowanie będzie sprawą stosunkowo prostą a wyniki uzyskane i ocena stacji powinna być pozytywna jeżeli wywalczymy uwzględnianie parametrów o których piszę w swoim wystąpieniu oraz instalacje antenowe są zbudowane prawidłowo. Musimy też walczyć o rezygnacje z wymogu dokonywania pomiarów. Ten punkt może być bardzo dotkliwy dla wielu z nas."

73’s Dionizy SP6IEQ

dionizy.studzinski@fws.com.pl
lub rzadziej otwierana:
sp6ieq@op.pl

Dodatkowe informacje na stronie PZK "Konsultacje społeczne": http://pzk.org.plArtykuł pochodzi z serwisu internetowego miesięcznika Świat Radio
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/article.php?sid=618
Zamieszczono: 23-05-2006. Dział: I.Ś.R - Wydarzenia, informacje KF/UKF