Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal

   Ustaw nas jako strone startow  Dodaj nas do swych ulubionych stron  ŚR News - kanał RSS  ŚR Forum  - kanał RSS  ŚR - kanał  Facebook  ŚR - kanał Twitter                

           
 
   
Świat Radio 07-08/2021        Spis treści
       Od redakcji

ŚR 08/2021 - okładka

Kalendarz wydarzeń
     Marzec
ŚR Kalendarz wydarzeń - kanał RSS
NPWŚCPS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasi partnerzy
Polski Związek Krótkofalowców

Radiowy Biuletyn Informacyjny

Propagacja

Goście na serwisie

     Zobacz w większym oknie

          Dodatki

ŚR-04 CD - spis treści
Programy związane z prowadzeniem łączności amatorskich
- wybrane programy dla emisji cyfrowych: Packet Radio i TCP/IP (Flexnet/32, Paxon, SV2AGW, programy dla APRS), PSK31 (MixW, MultiPSK, PSK31deluxe, PSK31srv, Quikpsk, Smartpsk, w1sqlpsk, Winpsk, Wo-psk, Logger32, Digipan, Mmvari, Spectrum Laboratory i Hamscope), MT63, MFSK16, Hella (Hellschreiber, SlowFeld), RTTY (ET_Rtty, Hamscope, Kwrtty, Mmtty, Mmvari, Mscan_meteo, RCKRTTY, Truetty, Pangolin, SeaTTY), Amtor, Navtex, Synop, Pactor (AIRMAIL2000, Alpha, RCKRTTY i NCWINPTC), THROB, faksymile i systemów przywoławczych POCSAG (PDW1.04).
- oprogramowanie FTP, poczty elektronicznej, Telnetu i odpowiednie serwery włącznie z serwerem HTTP do wykorzystania w sieci amatorskiej.
- AVR-Terminal zastępujący Hyperterminal Windows.
- programy dla SSTV analogowej, cyfrowej i internetowej (JVComm32, Mmsstv, Digsstv, Digiace, Digtrx, Isstv, Interace_sstv, Qsstv, Sstv-pal)
- programy dla łączności telegraficznych: CWGET, CWTYPE, ET_Morse i Hamscope.
- programy dla łączności MS i EME: WSJT, RMeteor, Multikeyer i Msfscw.
- Echolink (z dodatkami Echolinkplus, Echochat i Echotime), Ilink i eQSO (dla PMR) wraz z instrukcjami przedstawiającymi także sposób instalacji bramek internetowo-radiowych (amatorskich i PMR) i korzystania z nich.
- programy do cyfrowej analizy i genaracji sygnałów: dl4yhf_spectrum, Echofilter, Echosoftanywhere, mm_dsp, Siggen, Spectrogram, Tcube, SpectrumGSM, Spactrum Laboratory i WSCGen.
- programy dla miłośników łączności satelitarnych: Orbitron, AO40tlmview, P3Dtelem, AO40receive, Hallosat, P3Ddecoder, SatExplorer, SatScape i komputerowe planetarium StarCalc.
- programy deszyfrujace: VoiceDescrambler i Invert.
- programy do prowadzenia dzienników stacji albo konwersji formatów dzienników: Cyborg z instrukcją opracowaną przez autora programu, Luxlog, Swl_log, RCKlog, Logger, Proadicon i DX-Lab-Ilg.
- programy do prognozowania warunków propagacji: Hamcap, Itshfbc i W6ELProp.
- programy pomocnicze: do generacji sygnałów DTMF (przydatne np. w łącznościach echolinkowych albo do sterowania stacjami przekaźnikowymi), do synchronizacji zegara PC przez internet, programy do obliczania odległości między stacjami, azymutu, sterowania stacjami przekaźnikowymi, programy sterujące radiostacjami wielu popularnych marek.
- tłumaczenia instrukcji do MixW, Flexnetu, Paxona, Jasona, Argo, QRSS, WSJT, Slowfeld i Msfscw.
Radiofonia cyfrowa
- oprogramowanie DREAM do odbioru radiofonii cyfrowej DRM w wersji skompilowanej i w kodzie źródłowym dla Windows i Linuksa wraz z instrukcją kompilacji.
- WinDRM do prowadzenia łączności amatorskich z cyfrową transmisją fonii.
Programy uzupełniające
- przeglądarka grafiki IrfanView z dodatkami,
- przeglądarki Wordwiev i Excelview,
- HTML-Toolbox do tworzenia stron HTML i zbiór grafik o tematyce krótkofalarskiej do nich,
- PDFCreator do tworzenia dokumentów PDF,
- programy do kompresji plików (UltimateZip, WinZip),
- moduły Vbrun dla różnych wersji Visual Basicu,
- często przydatne moduły OCX,
Układy
- obszerne opracowanie dla długofalowców zawierające opisy anten, układów nadawczo-odbiorczych i pomiarowych, zjawiska związane z propagacją fal długich i koncepty doświadczeń wraz z programami Jason, QRS, ArgoSlowCW, Slowfeld, Wolf i tłumaczeniami instrukcji do większości z nich.
- konstrukcje i przykłady rozwiązań prostego sprzętu nadawczo-odbiorczego, pomocniczego i pomiarowego.
- opracowania techniczne dotyczące konceptów stacji przekaźnikowych, układów do cichego strojenia anten i połączeń radiostacji z modemami lub komputerem.
- programy służące do projektowania układów i ich konstrukcji: Eagle i Puff dla Windows XP.
Anteny
- nowe wydanie opracowania o antenach KF, UKF i mikrofalowych oraz wiele informacji o różnych typach anten.
- opisy anten EH, skrzynek antenowych i transformatorów magnetycznych.
- programy do projektowania i symulacji anten: Mm_analyzer, Mag_loop_calc i inne.
Sprzęt
- informacje o sprzęcie dla łączności cyfrowych.
Informacje różne
- obszerne opracowanie dotyczące pionierów polskiej radiotechniki i ich osiągnięć na tle ówczesnego stanu techniki powstałe z okazji 80-lecia radiofonii w Polsce i 75-lecia PZK.
- informacje o przepisach dotyczących łączności amatorskich obowiązujacych w krajach Unii Europejskiej.
- wybór interesujących odnośników do internetu związanych z poruszanymi tematami.
- teksty w niektórych językach Unii Europejskiej (angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim i portugalskim) dotyczące radiotechniki i przeznaczone dla osób zainteresowanych nauką jezyków oraz poznaniem terminologii technicznej. Teksty portugalskie dotyczą prawie zapomnianego pioniera radiotechniki Roberto Landell de Moura i dowodzą, że nie tylko Popow i Marconi byli ojcami radiotechniki.
Świat Radio
- wybór artykułów związanych z tematyką dysku z roczników Świata Radio z lat 2002 – 2005
- korespondencyjny kurs krótkofalarski.

08-08-2005  

  Drukuj artykułDrukujAll rights reserved by Wydawnictwo AVT Korporacja Sp. z o.o. © Świat Radio
Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal