Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal

   Ustaw nas jako strone startow  Dodaj nas do swych ulubionych stron  ŚR News - kanał RSS  ŚR Forum  - kanał RSS  ŚR - kanał  Facebook  ŚR - kanał Twitter                

           
 
   
Świat Radio 07-08/2021        Spis treści
       Od redakcji

ŚR 08/2021 - okładka

Kalendarz wydarzeń
     Kwiecień
ŚR Kalendarz wydarzeń - kanał RSS
NPWŚCPS
 
 
 
 
 

Nasi partnerzy
Polski Związek Krótkofalowców

Radiowy Biuletyn Informacyjny

Propagacja

Goście na serwisie

     Zobacz w większym oknie

          Redakcja ŚR

Świat Radio - redakcja


Dyrektor Wydawnictwa:

Wiesław Marciniak


Redaktor Naczelny:

Andrzej Janeczek (SP5AHT)
Tel. 22-257-84-49
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl


Stali współpracownicy:

Roman Buja, Krzysztof Dąbrowski OE1KDA, Wojciech Nietyksza SP5FM, Tadeusz Raczek SP7HT, Ryszard Reich SP4BBU, Andrzej Sadowski SP6ECA,  Piotr Skrzypczak SP2JMR, Waldemar Sznajder 3Z6AEF


Redakcja techniczna i skład:
Maria Drozdek


Dział Reklamy:

Grzegorz Krzykawski
tel. 22-257-84-60, fax 22-257-84-67
e-mail: grzegorz@swiatradio.com.pl


Prenumerata:

tel. 22-257-84-22 do 25, fax 22-257-84-00
e-mail: prenumerata@avt.com.pl


Administrator serwisu internetowego:

Wojciech Chabinka (SP5CHW)
e-mail: wojciech.chabinka@swiatradio.pl


Adres redakcji:

ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa,
tel. 22-257-84-00, fax 22-257-84-00
e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl


Wydawca miesięcznika "Świat Radio" (12 numerów rocznie)
AVT-Korporacja Sp. zo.o.

e-mail: avt@avt.pl
www: www.avt.pl
tel. 22-257-84-99, fax 22-257-84-00

Nakład: 14.000 egz.


NIP: 527-020-01-77
Kapitał zakładowy: 700.000 zł
Numer KRS: 0000035930
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


"Świat Radio" jest wyłącznym reprezentantem Polski w sieci czasopism organizacji członkowskich IARU.

Artykułów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegany sobie prawo do skracania i adiustacji nadesłanych artykułów. Za treść reklam i ogłoszeń nie ponosimy odpowiedzialności. Opisy urządzeń i układów elektronicznych oraz ich usprawnień, zamieszczone w ŚR mogą być wykorzystane wyłącznie do własnych potrzeb. Wykorzystywanie ich do innych celów, zwłaszcza do działalności zarobkowej, wymaga zgody autora opisu.

11-12-2004  

  Drukuj artykułDrukujAll rights reserved by Wydawnictwo AVT Korporacja Sp. z o.o. © Świat Radio
Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal