Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal

   Ustaw nas jako strone startow  Dodaj nas do swych ulubionych stron  ŚR News - kanał RSS  ŚR Forum  - kanał RSS  ŚR - kanał  Facebook  ŚR - kanał Twitter                

           
 
   
Świat Radio 07-08/2021        Spis treści
       Od redakcji

ŚR 08/2021 - okładka

Kalendarz wydarzeń
     Lipiec
ŚR Kalendarz wydarzeń - kanał RSS
NPWŚCPS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasi partnerzy
Polski Związek Krótkofalowców

Radiowy Biuletyn Informacyjny

Propagacja

Goście na serwisie

     Zobacz w większym oknie


       Od redakcji
Łączność ratunkowa

ŚR nr 07/2010

Podczas ostatniej powodzi stan gotowości ogłosiło kilka lokalnych sieci łączności kryzysowej, a DASR (Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa PZK we Wrocławiu) została wykorzystana do zapewniania łączności alternatywnej.
Tegoroczna powódź dowiodła, jak niewiele polepszył się system zabezpieczeń w naszym kraju. Katastrofa pokazała, że wciąż wielkie jest pole do działania dla specjalistów, między innymi budownictwa hydrotechnicznego. Ja chciałbym przy okazji poruszyć sprawę łączności radiowej.Najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o system łączności ratownictwa i zarządzania kryzysowego na terenie kraju, byłby system łączności radiowej w standardzie TETRA, o którym pisaliśmy także na łamach ŚR i z którym wiązane są ogromne nadzieje. Jednak jego realizacja wymaga ogromnych nakładów finansowych, co nie rokuje szybkiego wprowadzenia. Dlatego wciąż warto inwestować w tradycyjne rozwiązania organizacyjno-funkcjonalne systemu łączności konwencjonalnej, działającej w paśmie częstotliwości 160 MHz. Jest to pasmo, z którego korzystają prawie wszystkie podmioty ratownictwa i zarządzania kryzysowego, na którym mogą skutecznie funkcjonować do czasu wprowadzenia systemu TETRA, a i później służyć jako rozwiązania rezerwowe.
Ręczne radiotelefony profesjonalne, np. takie jak opisywane w tym numerze firmy HYT, mogą być bardzo przydatne właś­nie w sytuacjach, kiedy wysiądzie telefonia komórkowa czy zalana zostanie sieć przewodowa. Również w trudnej sytuacji, gdy zawodzą komercyjne systemy telekomunikacyjne, mogą przydać się popularne CB-radia czy PMR. Zachęcam do zapoznania się z prezentacją najnowszego modelu Lafayette Trucker oraz z przewodnikiem po rynku radiotelefonów PMR.
Jestem przekonany, że każda sieć łączność radiowej w trudnych sytuacjach może oddać nieocenione usługi, ale ważna jest właściwa organizacja i odpowiedzialność. Łączność w sytuacjach kryzysowych musi być przeprowadzona pewnie, bezbłędnie, ponieważ informacja przekazywana w takich sytuacjach ma charakter wyjątkowy. Trzeba pamiętać, że we wszystkich służbach istnieje możliwość przekazywania informacji o charakterze ratunkowym (do tego przeznaczone są specjalnie przyznane kanały), także w amatorskiej służbie radiowej, czyli krótkofalarstwie. Krótkofalowcy, jako osoby z zamiłowania zainteresowani tematyką łączności radiowej, są szczególnie predysponowani do tworzenia sieci łączności oraz pracy w sytuacjach wyjątkowych. Podczas ostatniej powodzi stan gotowości ogłosiło kilka lokalnych sieci łączności kryzysowej, a DASR (Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa PZK we Wrocławiu) została wykorzystana do zapewniania łączności alternatywnej.
W sytuacjach kryzysowych krótkofalowcy pokazują, że często są jedynym i bezpośrednim środkiem przekazu informacji. Nie można bagatelizować takich amatorskich sieci w przypadku, kiedy przekazują informacje np. o potrzebie pilnej pomocy w ewakuacji, pomocy medycznej czy innej sytuacji, która wymaga interwencji służb profesjonalnych.
Wiele miejsca w tym numerze poświęcamy zabezpieczeniom odgromowym. Warto sprawdzić, czy anteny i sprzęt nadawczo-odbiorczy mamy należycie zabezpieczone przed skutkami letnich wyładowań atmosferycznych, aby kolejny raz nie potwierdzić powiedzenia "mądry Polak po szkodzie".
Przyjemnej lektury!

Redaktor Naczelny
Andrzej Janeczek

sp5aht@swiatradio.com.plAll rights reserved by Wydawnictwo AVT Korporacja Sp. z o.o. © Świat Radio
Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal