Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal

   Ustaw nas jako strone startow  Dodaj nas do swych ulubionych stron  ŚR News - kanał RSS  ŚR Forum  - kanał RSS  ŚR - kanał  Facebook  ŚR - kanał Twitter                

           
 
   
Świat Radio 07-08/2021        Spis treści
       Od redakcji

ŚR 08/2021 - okładka

Kalendarz wydarzeń
     Czerwiec
ŚR Kalendarz wydarzeń - kanał RSS
NPWŚCPS
 
 
 
 
 

Nasi partnerzy
Polski Związek Krótkofalowców

Radiowy Biuletyn Informacyjny

Propagacja

Goście na serwisie

     Zobacz w większym oknie


       Od redakcji
Jak przyciągnąć młodzież do radia?

ŚR nr 02/2012

Radioamatorstwo (krótkofalarstwo) jest jednym z najbardziej technicznych i nowoczesnych hobby, jakie można polecić młodzieży.

Korzystanie z urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych wymaga posiadania świadectwa operatora, które wydaje prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu przed komisją egzaminacyjną UKE. W minionym 2011 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał 620 nowych świadectw. Biorąc po uwagę, że nie wszyscy od razu wystąpią o tak zwaną licencję, możemy przyjąć, że wkrótce przybędzie nam około 500 znaków krótkofalarskich. Czy to dużo, czy mało?
Mało, jeżeli wziąć pod uwagę, że jakiś czas temu zniesiono wymóg znajomości alfabetu Morse’a (egzaminy są łatwiejsze). Z drugiej strony, jak na polskie warunki, nie jest to wcale tak mało, jeśli uwzględnimy coraz większe problemy klubów z prowadzeniem szkoleń i swojej działalności (głównie z powodu problemów lokalowych, skomplikowanych przepisów antenowych...)Radioamatorstwo (krótkofalarstwo) jest jednym z najbardziej technicznych i nowoczesnych hobby, jakie można polecić młodzieży. Łączy wiedzę z radiotechniki, elektroniki, informatyki ze znajomością języków obcych i geografią, ale także astronomią i sportem (łączności satelitarne, wykorzystujące odbicia od Księżyca, radionawigacja – czyli popularne łowy na lisa). Szkoda, że młodzież trafiająca do szkół ponadgimnazjalnych z reguły nic nie wie na ten temat i jest najczęściej nastawiona na proste i wygodne korzystanie z komputera (Internetu) oraz telefonów komórkowych GSM. Bywa też, że nawet mając kontakt z krótkofalarstwem młodzi ludzie zniechęcają się widząc, że to hobby wymaga wysiłku umysłowego i często rezygnują po wypaleniu się słomianego zapału.
Dobrym przykładem politechnizacji młodzieży są także organizowane pokazy łączności z astronautami przebywającymi na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, kiedy wybrana grupa uczniów ma możliwość zadania pytań i usłyszenia na nie odpowiedzi bezpośrednio z przestrzeni kosmicznej.
W Polsce jest niewiele ośrodków, w których przez cały rok szkoli się młodzież na świadectwa operatora urządzeń radiowych i pokazuje uroki nowoczesnego krótkofalarstwa (obsługa radiostacji, udział w zawodach...). Z reguły taka działalność jest z powodzeniem realizowana właśnie w szkołach, głównie dzięki przychylności dyrekcji. Tak jest na przykład w Oławie (dzięki zaangażowaniu Tomka SP6T) czy Łapach (dzięki Wiesławowi SP4Z). Obywaj ci krótkofalowcy są miłośnikami telegrafii oraz zawodów i mają duże zasługi w szkoleniu młodzieży; są znakomitym przykładem powiedzenia, że chcieć to móc. Właśnie Wiesław dzieli się z Czytelnikami Świata Radio swoimi doświadczeniami z pracy z młodzieżą i próbuje odpowiedzieć na pytanie zadane w tytule (wywiad wewnątrz numeru). Wiem, że takich wzorów do naśladowania, jak Tomek i Wiesław jest wielu, bierzmy z nich przykład!

Redaktor naczelny  
Andrzej Janeczek  

redakcja@swiatradio.com.pl  All rights reserved by Wydawnictwo AVT Korporacja Sp. z o.o. © Świat Radio
Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal