Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal

   Ustaw nas jako strone startow  Dodaj nas do swych ulubionych stron  ŚR News - kanał RSS  ŚR Forum  - kanał RSS  ŚR - kanał  Facebook  ŚR - kanał Twitter                

           
 
   
Świat Radio 07-08/2021        Spis treści
       Od redakcji

ŚR 08/2021 - okładka

Kalendarz wydarzeń
     Lipiec
ŚR Kalendarz wydarzeń - kanał RSS
NPWŚCPS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasi partnerzy
Polski Związek Krótkofalowców

Radiowy Biuletyn Informacyjny

Propagacja

Goście na serwisie

     Zobacz w większym oknie


       Od redakcji
Uwolnienie częstotliwości radiowych

ŚR nr 05/2012

W rozporządzeniu zostały także uwzględnione starania krótkofalowców dotyczące używania radiostacji amatorskich w zakresach częstotliwości: 70,1 - 70,3 MHz oraz 3,400 - 3,410 GHz.
Widmo częstotliwości jest kluczowym zasobem dla wielu podstawowych usług w społeczeństwie: nadawania programów radiowych i telewizyjnych, łączności ruchomej, bezprzewodowej i satelitarnej, transportu, radiolokalizacji oraz wielu innych zastosowań powszechnego użytku. Korzysta z nich wiele służb publicznych odpowiedzialnych za obronność, zdrowie, bezpieczeństwo i działalność naukową. Rosnące wymagania coraz to nowych użytkowników bezprzewodowej łączności i sam rozwój technologii wymuszają dostęp do odpowiednich zasobów częstotliwości. Niestety, widmo radiowe okazuje się zasobem deficytowym i wyczerpywalnym. Na szczęście nie jest przedmiotem wolnej gry rynkowej, a dostęp do częstotliwości podlega co jakiś czas zmianom i regulacjom uwzględniającym interesy także niekomercyjnych użytkowników (zgodnie z zapotrzebowaniem i wymaganiami).
3 kwietnia br., na wniosek ministra administracji i cyfryzacji, Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (nowe regulacje wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw). Zmiany wprowadzone do rozporządzenia umożliwią m.in. wykorzystanie całego zakresu 790–860 MHz oraz 1800 MHz dla potrzeb sieci komórkowych w służbie ruchomej (od początku 2013 r. po pełnym zwolnieniu tych zakresów przez siły zbrojne). Sądzi się, że wpłynie to korzystnie na potrzeby użytkowników przez likwidację tzw. białych plam, czyli miejsc pozbawionych dostępu do bezprzewodowego, szerokopasmowego Internetu.
W rozporządzeniu zostały także uwzględnione starania krótkofalowców dotyczące używania radiostacji amatorskich w zakresach częstotliwości: 70,1–70,3 MHz oraz 3,400–3,410 GHz. Amatorska służba satelitarna, jako służba drugiej ważności, otrzymała zakres częstotliwości 2,400–2,450 GHz, z którego zapewne skorzysta budowany pierwszy polski satelita naukowy BRITE.
Dzięki uwolnieniu nowych pasm Polska dołączyła do wielu państw europejskich, w których już wcześniej udostępniono radioamatorom takie zakresy częstotliwości.
Radioamatorzy wykorzystują fale radiowe od momentu narodzin radia. Niejednokrotnie uczestniczyli w akcjach ratunkowych i udostępniali swój amatorski sprzęt do niesienia pomocy (po trzęsieniach ziemi, powodziach...), a ich badania i doświadczenia przyczyniają się do rozwoju radiokomunikacji. Nie wszyscy wiedzą, że to właśnie krótkofalowcy udowodnili i praktycznie potwierdzili przydatność fal krótkich do łączności radiowej i przesyłania sygnałów radiowych na duże odległości, na coraz wyższych częstotliwościach.

W kolejnych numerach ŚR planujemy sukcesywnie zamieszczać opisy sprzętu nadawczo-odbiorczego oraz przepisy radiowe z uwzględnieniem nowo udostępnionych zakresów częstotliwości.

Redaktor naczelny  
Andrzej Janeczek  

redakcja@swiatradio.com.pl  All rights reserved by Wydawnictwo AVT Korporacja Sp. z o.o. © Świat Radio
Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal