Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal

   Ustaw nas jako strone startow  Dodaj nas do swych ulubionych stron  ŚR News - kanał RSS  ŚR Forum  - kanał RSS  ŚR - kanał  Facebook  ŚR - kanał Twitter                

           
 
   
Świat Radio 07-08/2021        Spis treści
       Od redakcji

ŚR 08/2021 - okładka

Kalendarz wydarzeń
     Lipiec
ŚR Kalendarz wydarzeń - kanał RSS
NPWŚCPS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasi partnerzy
Polski Związek Krótkofalowców

Radiowy Biuletyn Informacyjny

Propagacja

Goście na serwisie

     Zobacz w większym oknie


       Od redakcji
Zdalne sterowanie radiowe

ŚR nr 04/2016

W ostatnich latach na rynku pojawiło się wiele miniaturowych modułów radiowych, pracujących w nielicencjonowanych pasmach ISM. Początkowo zakresy ISM (Industrial, Scientific, Medical) były przeznaczone do zastosowań przemysłowych, naukowych i medycznych, ale obecnie z części tych zakresów korzystają systemy bezprzewodowej transmisji danych, jak Wi-Fi, Bluetooth czy różnego rodzaju zdalne sterowanie radiowe powszechnego użytku.Z takich rozwiązań korzystamy na co dzień, często nie zdając sobie z tego sprawy, np. wchodząc do zakładu pracy z kartą zbliżeniową czy załączając alarm w samochodzie. Najbardziej popularne przedziały częstotliwości ISM stosowane na terenie Polski to: 26,957–27,283 MHz, 433,050–434,790 MHz, 868,000–870,000 MHz, 2400–2483 MHz. Łatwo dostępne moduły ISM mogą być w prosty sposób zastosowane do zdalnego sterowania (jednokanałowego i wielokanałowego), do włączania różnych urządzeń na odległość czy do zdalnego sterowania zabawek.
W tym numerze "Świata Radio" zostały opisane zestawy oferowane w postaci kitów AVT, które zawierają nadajniki i odbiorniki na ogólnodostępne pasma ISM 433 MHz lub 868 MHz. Wykorzystanie gotowych modułów eliminuje problemy ze strojeniem i stabilizacją, co dla mniej doświadczonych konstruktorów nie jest proste, szczególnie na wyższych częstotliwościach.
Ze zdalnym sterowaniem radiowym, umożliwiającym bezprzewodowe przesyłanie poleceń oraz różnego rodzaju danych, można było spotkać się podczas odwiedzin marcowych targów Automaticon. Opisy kilku takich urządzeń oraz najnowszych przyrządów pomiarowych RF znajdują się w artykule wewnątrz numeru.
Warto jednak wiedzieć, że oprócz wielu zalet, stosowanie pasma ISM niesie też zagrożenia. Wraz ze wzrostem liczby takich urządzeń pracujących w bezpośrednim sąsiedztwie, rośnie prawdopodobieństwo, że mogą się one wzajemnie zakłócać. Dotyczy to zwłaszcza elektroniki użytkowej (np. bezprzewodowe klawiatury, myszki...).
W wypadku łączności w paśmie ISM 2,4 GHz łatwo o interferencje i dlatego przy opracowywaniu własnego protokołu komunikacji bezprzewodowej najlepiej polegać na sprawdzonych rozwiązaniach, przewidzianych w poszczególnych specyfikacjach. Nic dziwnego, że w celu zmniejszenia wzajemnych zakłóceń w tych standardach korzysta się z modulacji rozpraszaniem widma FHSS i DSSS. W aktualnie stosowanych standardach Wi-Fi są już zaimplementowane mechanizmy ograniczania wpływu sygnałów emitowanych przez inne urządzania (np. przed rozpoczęciem transmisji urządzanie nasłuchuje, czy w danym kanale aktualnie trwa już wymiana informacji i ewentualnie urządzenie odczekuje na wolny kanał). W efekcie wraz ze wzrostem liczby aktywnych nadajników pracujących na danym obszarze często zmniejsza się przepływność sieci, a nawet utrata połączenia. Z tego też względu nie poleca się stosowania pasma ISM do zdalnego sterowania drogimi urządzeniami przemysłowymi czy modelami latającymi.
Serdecznie pozdrawiam i życzę miłej lektury!

Redaktor naczelny  
Andrzej Janeczek  

redakcja@swiatradio.com.pl  All rights reserved by Wydawnictwo AVT Korporacja Sp. z o.o. © Świat Radio
Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal