Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal

   Ustaw nas jako strone startow  Dodaj nas do swych ulubionych stron  ŚR News - kanał RSS  ŚR Forum  - kanał RSS  ŚR - kanał  Facebook  ŚR - kanał Twitter                

           
 
   
Świat Radio 07-08/2021        Spis treści
       Od redakcji

ŚR 08/2021 - okładka

Kalendarz wydarzeń
     Lipiec
ŚR Kalendarz wydarzeń - kanał RSS
NPWŚCPS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasi partnerzy
Polski Związek Krótkofalowców

Radiowy Biuletyn Informacyjny

Propagacja

Goście na serwisie

     Zobacz w większym oknie


       Od redakcji
Wszechobecność EMC

ŚR nr 10/2016

Z roku na rok coraz większego znaczenia nabiera EMC, czyli badanie kompatybilności elektromagnetycznej – odporności urządzeń elektronicznych na zakłócenia oraz poziomu zakłóceń przez nie wytwarzanych.

Nieustanny rozwój różnych sieci telekomunikacyjnych oraz rosnąca liczba wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych powszechnego użytku powodują ciągły wzrost poziomu zakłóceń elektromagnetycznych. Zakłócenia te dotyczą szczególnie nas, czyli użytkowników techniki radiowej.
Zdarza się, że niedostatecznie ekranowane (np. wskutek efektu starzenia) sieci telewizji kablowej promieniują energię KF i UKF, podobnie jak wówczas, gdy mają źle dopasowaną impedancję, np. przy stosowaniu niewłaściwych przewodów połączeniowych.
Z uwagi na brak ekranowania i niedoskonałe zrównoważenie często promieniują również linie telefoniczne (nieekranowane pary skręcone).
W ostatnich latach istniejące sieci wszelkich rodzajów są przekształcane w sieci cyfrowe. Do telekomunikacji cyfrowej w znormalizowanych kanałach TV są używane również współosiowe sieci telewizji kablowej. Najgorzej jest jednak, kiedy sygnały wielkiej częstotliwości są doprowadzone do przewodów elektrycznych, powodując zjawisko promieniowania elektromagnetycznego. Stwierdzono, że przy technologii ADSL promieniowanie w zakresie 0,15–1 MHz jest nieznaczne, jednak przy zastosowaniu technologii VDSL problem dotyczy zakresu 0,5–30 MHz, czyli całego widma fal krótkich. Nic dziwnego, że zagrożeni użytkownicy fal krótkich podnoszą protest: wojsko, bezpieczeństwo ruchu powietrznego, nadawcy radiofoniczni i... krótkofalowcy.
Z roku na rok coraz większego znaczenia nabiera EMC, czyli badanie kompatybilności elektromagnetycznej – odporności urządzeń elektronicznych na zakłócenia oraz poziomu zakłóceń przez nie wytwarzanych.
Wprowadzane na rynek urządzenia są badane pod kątem odporności na zakłócenia i emisję zakłóceń. Pomiary takie wymagają wyspecjalizowanego i skomplikowanego wyposażenia oraz opracowywania norm przystosowanych do konkretnych obszarów zastosowań (inne dla środowiska mieszkaniowego, a inne dla przemysłowego). Co roku odbywają się międzynarodowe sympozja i wystawy poświęcone zagadnieniom kompatybilności elektromagnetycznej. Spotkanie EMC Europe 2016 odbyło się w dniach 5–9 września na Politechnice Wrocławskiej. W części naukowej były wygłaszane wykłady oraz prezentowano prace i artykuły poświęcone zagadnieniom EMC. Część biznesowa obejmowała wystawy firm, dostawców aparatury pomiarowej i urządzeń kontrolnych, komponentów i materiałów przeznaczonych do zapewnienia wspomnianej kompatybilności.

Wewnątrz numeru przedstawiamy wybrane wyposażenie laboratorium do pomiarów kompatybilności elektromagnetycznej, jakie było pokazane przez jedną z firm na wspomnianej wystawie EMC we Wrocławiu.

Redaktor naczelny  
Andrzej Janeczek  

redakcja@swiatradio.com.pl  All rights reserved by Wydawnictwo AVT Korporacja Sp. z o.o. © Świat Radio
Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal