Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal

   Ustaw nas jako strone startow  Dodaj nas do swych ulubionych stron  ŚR News - kanał RSS  ŚR Forum  - kanał RSS  ŚR - kanał  Facebook  ŚR - kanał Twitter                

           
 
   
Świat Radio 07-08/2021        Spis treści
       Od redakcji

ŚR 08/2021 - okładka

Kalendarz wydarzeń
     Lipiec
ŚR Kalendarz wydarzeń - kanał RSS
NPWŚCPS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasi partnerzy
Polski Związek Krótkofalowców

Radiowy Biuletyn Informacyjny

Propagacja

Goście na serwisie

     Zobacz w większym oknie


       Od redakcji
Kiedy ruszy OCSŁR?

ŚR nr 06/2017

Kwietniowe targi w Gdańsku Europoltech 2017 dowiodły, jak ważna dla służb policyjnych oraz formacji bezpieczeństwa państwa jest profesjonalna łączność radiowa. Obok ekspozycji z najnowszym sprzętem i wyposażeniem z zakresu techniki operacyjnej, kryminalistycznej, ochrony obiektów i osób, ratownictwa, ochrony granic, kontroli ruchu drogowego oraz sprzętu i uzbrojenia, zaprezentowano wiele sprzętu z branży radiokomunikacyjnej.Producenci i dostawcy nowoczesnych środków łączności radiowej oferowali systemy łączności radiowej, dyspozytorskie i trankingowe (DMR, TETRA, NXDN), profesjonalne radiotelefony cyfrowe (noszone, przewoźne, stacjonarne), a także anteny i akcesoria. Z roku na rok przybywa takiego sprzętu i wydawać by się mogło, że powinno być coraz lepiej z funkcjonowaniem łączności w policji, straży pożarnej, granicznej oraz innych formacjach bezpieczeństwa państwa czy służbach ratowniczych. Wciąż jednak brakuje w kraju jednolitej, zintegrowanej sieci łączności, co powoduje trudności w komunikacji radiowej pomiędzy służbami oraz innymi podmiotami.
Istniejące ograniczenia techniczne i organizacyjne sprawiają, że włączanie użytkowników z innych służb nie jest proste. Każda ze służb działa obecnie w różnych pasmach, korzystając z różnych systemów, dlatego muszą one koordynować swoje działania za pośrednictwem dyspozytorów. Korzystanie z kilku systemów (cyfrowych i analogowych) powoduje między innymi takie sytuacje, że za pomocą łatwo dostępnych, szerokopasmowych skanerów częstotliwości, przy znajomości częstotliwości używanych w służbach w danym rejonie, można podsłuchiwać służbową komunikację (znamy to choćby z działań pomocy drogowej jeżdżącej lawetami).
Polska pozostała jedynym europejskim krajem, który do tej pory nie stworzył bezpiecznego, zintegrowanego kanału łączności dla wszystkich organów bezpieczeństwa i służb ratowniczych. Po kilkunastu latach prób w stworzeniu takiego jednolitego systemu (ostatnio na Euro 2012) resort spraw wewnętrznych wznowił prace nad spięciem autonomicznych systemów łączności służb w jeden Ogólnopolski Cyfrowy System Łączności Radiowej (OCSŁR).
Zdaniem specjalistów korzyści związane z wdrożeniem OCSŁR to m.in. zapewnienie efektywnej i skutecznej sieci współdziałania dla różnych służb, obniżenie nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Pozwoli to na utrzymanie sprawności nawet rozwiązań analogowych, niezależność i bezpieczeństwo funkcjonowania systemu radiowego w sytuacjach szczególnego zagrożenia czy poufność przesyłanych informacji.
Istnieje szansa, że pilotażowa faza projektu OCSŁR rozpocznie pracę w wybranych miastach wschodniej części kraju jeszcze w tym roku.
Przyjemnej lektury!

Redaktor naczelny  
Andrzej Janeczek  

redakcja@swiatradio.com.pl  All rights reserved by Wydawnictwo AVT Korporacja Sp. z o.o. © Świat Radio
Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal