Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal

   Ustaw nas jako strone startow  Dodaj nas do swych ulubionych stron  ŚR News - kanał RSS  ŚR Forum  - kanał RSS  ŚR - kanał  Facebook  ŚR - kanał Twitter                

           
 
   
Świat Radio 07-08/2021        Spis treści
       Od redakcji

ŚR 08/2021 - okładka

Kalendarz wydarzeń
     Grudzień
ŚR Kalendarz wydarzeń - kanał RSS
NPWŚCPS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasi partnerzy
Polski Związek Krótkofalowców

Radiowy Biuletyn Informacyjny

Propagacja

Goście na serwisie

     Zobacz w większym oknie


     Artykuły specjalne - index                       Biblioteka Radioamatora - index                          


Jonosfera i propagacja falJonosfera i propagacja fal
Krzysztof Dąbrowski OE1KDA

 

Wydanie 1
Wiedeń, marzec 2020

 

Wstęp

W przeciwieństwie do aparatury nadawczej i odbiorczej droga przesyłowa w łączności radiowej jest w dużej mierze niezależna od człowieka. Przesyłanie sygnałów zależy od szeregu czynników i okoliczności pozostających poza wpływem działania ludzkiego. W każdym miejscu, czasie i zakresie częstotliwości istnieją podyktowane prawami fizyki warunki propagacyjne. Powinny one być dobrze znane, aby można było zastosować odpowiednie środki techniczne celem ich najwłaściwszego wykorzystania.
Sprawność każdego systemu łączności radiowej i jego niezawodność zależą w dużym stopniu od umiejętnego wykorzystania warunków propagacji fal elektromagnetycznych – nazywanych też potocznie falami radiowymi. Niewłaściwy wybór częstotliwości pracy może dać przykładowo skutki porównywalne z wielokrotnym zmniejszeniem mocy nadawania. Mimo poważnego zaawansowania teorii propagacji fal wyniki obliczeń opartych o wzory i krzywe teoretyczne nieraz odbiegają od rzeczywistości, a oprócz tego niejednokrotnie daje się zaobserwować zjawiska trudne do jednoznacznego wyjaśnienia. Również obserwacje i doświadczenia zbierane przez krótkofalowców mogą wnieść wkład do dokładniejszego wyjaśnienia przyczyn takich zjawisk. Duża ilość obserwacji krótkofalarskich pozwala na ich statystyczne ujęcie przez specjalistów, a na dodatek ich prowadzenie nie pociąga za sobą żadnych kosztów dla instytucji badających propagację fal elektromagnetycznych...

 

Spis treści

1. Wstęp
  1.1. Podstawy teoretyczne rozchodzenia się fal radiowych
  1.2. Dalsze podstawowe terminy
  1.3. Pole geomagnetyczne
  1.4. Czynniki pozaziemskie
  1.5. Właściwości elektryczne powierzchniowych warstw lądu i morza
  1.6. Właściwości elektryczne troposfery
2. Zjawiska w jonosferze
  2.1. Zjawiska fizyczne
  2.2. Warstwy jonosferyczne
  2.3. Dobowy i sezonowy układ warstw
  2.4. Niejednorodność jonosfery
  2.5. Rodzaje fal i sposoby ich propagacji
  2.6. Zaniki odbioru
  2.7. Burze jonosferyczne i geomagnetyczne
3. Fale długie i średnie
  3.1. Fale myriametrowe
  3.2. Fale kilometrowe
  3.3. Fale hektometrowe
4. Fale krótkie
  4.1. Fale dekametrowe
  4.2. Rozszczepienie fali na promień zwyczajny i nadzwyczajny
  4.3. Fale promieniowane prawie pionowo
5. Pasmo 6 m
6. Fale ultrakrótkie
7. Mikrofale
  7.1. Przepuszczalność atmosfery w funkcji częstotliwości
  7.2. Dodatkowe tłumienie atmosferyczne
  7.3. Odbicia od samolotów
  7.4. Łączności przez rozproszenie deszczowe
8. Prognozy propagacji
Dodatek A. Wykrywanie trzęsień ziemi przez odbiór sygnałów KF
Dodatek B. Tłumienie wolnej przestrzeni
Literatura i adresy internetowe


Pobierz: Jonosfera i propagacja fal (pdf).

  

     Biblioteka Radioamatora - index          Artykuły specjalne - indexAll rights reserved by Wydawnictwo AVT Korporacja Sp. z o.o. © Świat Radio
Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal