Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal

   Ustaw nas jako strone startow  Dodaj nas do swych ulubionych stron  ŚR News - kanał RSS  ŚR Forum  - kanał RSS  ŚR - kanał  Facebook  ŚR - kanał Twitter                

           
 
   
Świat Radio 07-08/2021        Spis treści
       Od redakcji

ŚR 08/2021 - okładka

Kalendarz wydarzeń
     Lipiec
ŚR Kalendarz wydarzeń - kanał RSS
NPWŚCPS
 
 
 
 

Nasi partnerzy
Polski Związek Krótkofalowców

Radiowy Biuletyn Informacyjny

Propagacja

Goście na serwisie

     Zobacz w większym oknie


     Artykuły specjalne - index                       Biblioteka Radioamatora - index                          


Anteny krótkofalowe 1Anteny krótkofalowe 1
Krzysztof Dąbrowski OE1KDA


Wiedeń 2020


Wstęp

Niezależnie od zainteresowań, stosowanych emisji, pasm, chęci polowania na DX-y albo ograniczenia się do łączności lokalnych nikt z krótkofalowców nie może zignorować tematyki antenowej. Anteny o różnych rozmiarach i stopniach komplikacji konstrukcji są potrzebne w każdym przypadku, a ich brak albo utrudnienia w ich instalacji mogą tylko uniemożliwić wyjście w eter albo poważnie ograniczyć zasięgi i możliwości pracy.
Tematyka antenowa jest więc stale aktualna, a zrozumienie zasad działania i budowy anten jest nie zbędne każdemu krótkofalowcowi. Nie wszyscy muszą być oczywiście wysokiej klasy specjalistami na tym polu, ale konieczne jest zapoznanie się z podstawami i ich dobre zrozumienie. W obecnych czasach można wprawdzie bez problemu zaopatrzyć się w gotową antenę dowolnego rodzaju, zmontować ją i zestroić zgodnie z instrukcją montażową, ale to jeszcze nie wszystko. Bez należytego zrozumienia zasad działania, wpływu otoczenia, znaczenia poszczególnych wielkości i zjawisk związanych
z propagacją fal można przeżyć niepotrzebne rozczarowania kiedy okaże się, że antena, która świetnie sprawdzała się u kolegi i przewyższała wszystko, co on dotąd wykorzystywał, we własnej lokalizacji spisuje się średnio, nie daje się poprawnie zestroić, jest do niczego, albo pozornie jest dobra tylko w niektórych kierunkach, dla niektórych odległości i dla łączności tylko z pewnymi regionami, podczas gdy dotychczasowa dawała lepsze rezultaty w pozostałych przypadkach. Sytuacje takie i podobne stają się zarzewiem namiętnych dyskusji, w sumie niestety nie prowadzących do celu z powodu braku należytych podstaw teoretycznych, a nie zawsze warunki zewnętrzne pozwalają na zachowanie kilku anten. Warto także zdawać sobie sprawę z tego, że antena znajdująca się zbyt blisko budynku jest narażona na silniejsze pola zakłócające aniżeli antena umieszczona możliwie daleko od budynku lub możliwie wysoko nad jego dachem. Zależnie od miejsca umieszczenia anteny, od obiektów znajdujących się w jej pobliżu, roślinności, przewodności gruntu, jakości uziemienia tam gdzie jest ono niezbędne, skuteczności przeciwwag jeśli są konieczne i innych czynników długości i ustawienia elementów mogą się znacznie różnić od podanych orientacyjnie w instrukcjach montażowych.
Tom niniejszy nie ma na celu przedstawienia całości problematyki, tak jak to zrobili autorzy wydawanej już 13 razy biblii antenowej "Rothammels Antennebuch". Autor ogranicza się jedynie do spraw
podstawowych i omówienia niektórych najczęściej stosowanych przez krótkofalowców rodzajów anten...


Spis treści

Wstęp
1. Podstawy teoretyczne
  1.1. Klasyfikacja anten
2. Anteny dipolowe
  2.1. Strojenie anten dipolowych
  2.2. Korekta dopasowania dipola 7 MHz w paśmie 21 MHz
  2.3. Antena kilkudipolowa
3. Anteny zasilane niecentralnie
  3.1. Anteny Windom
  3.2. Anteny sumaryczno-prądowe
4. Anteny zasilane na końcu
  4.1. Antena Zeppelin
  4.2. Antena Fuchsa
  4.3. Anteny typu J
5. Formy szczególne
  5.1. Anteny całofalowe
  5.2. Antena odwrócone V
  5.3. Anteny o ramionach rozwartych w płaszczyźnie poziomej
  5.4. Anteny typu ukośny promień – dipole ukośne
  5.5. Dipol zygzakowaty
  5.6. Dipol wielopasmowy dopasowany strojnikiem
  5.7. Nierezonansowe dipole wielopasmowe
  5.8. Anteny długie
  5.9. Dipol nierezonansowy obciążony oporowo
  5.10. Anteny nierezonansowe zasilane na końcu
  5.11. Dipol współosiowy
  5.12. Anteny dwupasmowe z pułapkami rezonansowymi
  5.13. Anteny skrócone
  5.14. Anteny Beverage
6. Obwody dopasowujące
  6.1. Obwody typu L
  6.1.1. Obwody typu Z
  6.2. Obwody typu Pi
  6.3. Obwody typu T
  6.3.1. Dostrajanie anteny za pomocą obwodu typu T
  6.4. Obwód szeregowy
  6.5. Dławiki prądów powierzchniowych
  6.6. Symetryzatory
  6.7. Transformatory magnetyczne
7. Wpływ środowiska na parametry anten
  7.1. Odbicia fali od powierzchni ziemi
  7.2. Wpływ parametrów gruntu
    7.2.1. Wpływ na impedancję wejściową
    7.2.2. Wpływ na częstotliwość rezonansu
    7.2.3. Wpływ na charakterystykę kierunkową
    7.2.4. Wpływ właściwości gruntu na anteny specjalne
  7.3. Wpływ wysokości anteny
    7.3.1. Wpływ na dipol poziomy
    7.3.2. Wpływ na poziome anteny kierunkowe
    7.3.3. Wpływ na anteny pionowe
  7.4. Wpływ ukształtowania terenu
  7.5. Anteny nad brzegiem morza
  7.6. Wpływ pokrycia terenu
Literatura i adresy internetowe


Pobierz: Anteny krótkofalowe 1 (pdf, 9 MB).

  

     Biblioteka Radioamatora - index          Artykuły specjalne - indexAll rights reserved by Wydawnictwo AVT Korporacja Sp. z o.o. © Świat Radio
Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal