Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal

   Ustaw nas jako strone startow  Dodaj nas do swych ulubionych stron  ŚR News - kanał RSS  ŚR Forum  - kanał RSS  ŚR - kanał  Facebook  ŚR - kanał Twitter                

           
 
   
Świat Radio 07-08/2021        Spis treści
       Od redakcji

ŚR 08/2021 - okładka

Kalendarz wydarzeń
     Lipiec
ŚR Kalendarz wydarzeń - kanał RSS
NPWŚCPS
 
 
 
 

Nasi partnerzy
Polski Związek Krótkofalowców

Radiowy Biuletyn Informacyjny

Propagacja

Goście na serwisie

     Zobacz w większym oknie


     Artykuły specjalne - index                       Biblioteka Radioamatora - index                          


Łączności cyfrowe na falach krótkich (2)Łączności cyfrowe na falach krótkich (2)
Krzysztof Dąbrowski OE1KDA

W pierwszym tomie "Łączności cyfrowych na falach krótkich" przedsatwiono przegląd emisji cyfrowych stosowanych przez krótkofalowców przeważnie w zakresach fal krótkich ale częściowo także i na falach ultrakrótkich. Oprócz tego zostały omówione: podsystem dźwiękowy komputerów PC i układy służące do połączenia komputera z radiostacjami. Z programów terminalowych do łączności cyfrowych zaprezentowano w nim uniwersalny program MultiPSK zapewniający obecnie największy wybór emisji amatorskich i nie tylko. Oprócz tego tom 1 zawiera przykładowe teksty QSO w różnych jezykach obcych co ułatwi zabłyśnięcie ich znajomością nawet w przypadku braku dostatecznej wprawy.
Uzupełnieniem tematu są dwa dotychczas opublikowane tomy poświęcone technice slabych sygnałów.  Tom drugi "Łączności cyfrowych..." zawiera instrukcję do drugiego z popularnych programów terminalowych dla emisji cyfrowych – Fldigi. Liczba obsługiwanych emisji cyfrowych jest w nim jednak mniejsza niż w MultiPSK. Jego specjalnością w stosunku do innych programów jest możliwość kluczowania tzw. Pseudo-FSK. W tym trybie pracy program nadaje w lewym kanale kluczowaną podnośną akustyczną – AFSK natomiast w prawym dodatkowo ton 1000 Hz, który po wyprostowaniu w dołączanym układzie prostownika służy do kluczowania RTTY–FSK nadajnika, jeżeli jest on wyposażony w odpowiednie wejście. W analogiczny sposób może odbywać się kluczowanie telegraficzne nadajnika po doprowadzeniu sygnału wyjściowego z prostownika do wejścia dla klucza telegraficznego. W prawym kanale generowany jest wówczas ton 1600 Hz.

 

Spis treści

Wstęp              
Instrukcja do programu FLDIGI         
Licencja użytkowania          
Podziękowania            
Różnice w wersji 3.20 w stosunku do poprzednich     
Asystent instalacji           
Instalacja pod systemem Linuks        
 Plik skompilowany          
 Zawartość archiwum         
Instalacja pod systemem Windows        
Pierwsze uruchomienie programu        
Konfiguracja            
 Wprowadzenie danych operatora       
 Konfiguracja wskaźnika wodospadowego     
 Sterowanie radiostacją         
 Konfiguracja sterowania sprzętem       
  Kluczowanie nadajnika        
  Konfiguracja złącza CAT        
  Złącze Hamlib CAT         
  Sterowanie przy użyciu wspólnej pamięci...    
 Konfiguracja systemu dźwiękowego      
 Czcionki i kolory          
 Wyświetlacz częstotliwości        
 Klawisze funkcyjne          
 Ustawienia dla tekstów         
 Kolory kart           
 Konfiguracja powierzchni obsługi       
 Identyfikacja stacji          
  Tekst w postaci wizyjnej        
  Transmisja znaku telegrafią       
  Identyfikacja Reed-Salomona       
 Różne parametry konfiguracyjne       
 Konfiguracja bazy danych stacji       
Menu             
Elementy obsługi i wskaźniki         
 Wskaźniki stanu pracy         
Telegrafia             
 Znaki specjalne          
 Praca w trybie QSK z wykorzystaniem prawego kanału...  
 Konfiguracja dla telegrafii        
 QSK             
Emisja DominoEX           
 Konfiguracja dla emisji DominoEX       
System Hella            
 Konfiguracja dla emisji Hella        
Emisja MFSK            
 Transmisja obrazów emisją MFSK       
  Nadawanie obrazów         
  Pochylenie obrazu         
MT63             
 Konfiguracja MT63          
Olivia             
 Konfiguracja Olivii          
Emisje PSK            
 Okno panoramiczne PSK         
 Konfiguracja PSK          
RTTY             
 Różnice pomiędzy kluczowaniem FSK i AFSK    
 Sygnał kluczujący pseudo-FSK       
 Konfiguracja RTTY          
Emisja Thor            
 Konfiguracja dla emisji Thor        
Emisja Throb            
Oscyloskop – praca w trybie kalibracji WWV      
Analizator widma           
Tryb strojenia            
Łączności dialogowe          
Klawisze funkcyjne           
Wywołania funkcji programu za pomocą kombinacji klawiszy  
Oscyloskop            
Telegrafia            
Domino/Thor           
MFSK            
PSK             
RTTY            
Makrorozkazy            
Polecenie EXEC          
 Eksportowane zmienne         
 Wyszukiwanie istniejących skryptów      
 Odpytywanie zewnętrznych baz danych       
 Korzystanie z "Google Earth Map"       
 Własne formaty w polach czasu       
Dziennik stacji            
 Raporty dla emisji cyfrowych        
 Przejmowanie danych QSO        
 Przechwytywanie danych QSO       
 Eksport danych z dziennika        
  Eksport ADIF          
  Eksport tekstowy i CSV        
  Praca w zawodach         
   Wznowienie pracy po przerwie     
   Podręczny zapis łączności      
   Rejestracja całej sesji       
   Makrorozkazy dla zawodów      
    Dla stacji pracującej na stałej częstotliwości  
    Dla stacji przeszukującej pasmo    
 Tworzenie raportów w formacie Cabrillo      
 Raporty PSK           
  Automatyczne poszukiwanie znaków wywoławczych...   
  Nadaj raport odbioru w trakcie zapisu QSO w dzienniku  
  Meldowanie częstotliwości       
  Adres serwera internetowego i numer kanału logicznego  
 Dzienniki robocze          
Zdalne sterowanie funkcji programu       
Argumenty wywołania          
Pliki XML do sterowania sprzętem        
Skrypt do korzystania z usługi "Google Map"      
Skrypt ParseUARL    
Raporty RST i RSQ    
Informacja o wersji programu


Pobierz: Łączności cyfrowe na falach krótkich (2) (pdf)

  

     Biblioteka Radioamatora - index          Artykuły specjalne - indexAll rights reserved by Wydawnictwo AVT Korporacja Sp. z o.o. © Świat Radio
Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal