Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal

   Ustaw nas jako strone startow  Dodaj nas do swych ulubionych stron  ŚR News - kanał RSS  ŚR Forum  - kanał RSS  ŚR - kanał  Facebook  ŚR - kanał Twitter                

           
 
   
Świat Radio 07-08/2021        Spis treści
       Od redakcji

ŚR 08/2021 - okładka

Kalendarz wydarzeń
     Grudzień
ŚR Kalendarz wydarzeń - kanał RSS
NPWŚCPS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasi partnerzy
Polski Związek Krótkofalowców

Radiowy Biuletyn Informacyjny

Propagacja

Goście na serwisie

     Zobacz w większym oknie


     Artykuły specjalne - index                       Biblioteka Radioamatora - index                          


Packet-RadioPacket-Radio
Krzysztof Dąbrowski OE1KDA

System Packet-Radio jest oparty o protokół AX.25 będący przystosowaną do potrzeb krótkofalarskich wersją profesjonalnego protokółu X.25. System ten został opracowany na początku lat 1980-tych a od połowy dekady był już powszechnie stosowany w wielu krajach świata. Jest to więc jeden z najdłużej używanych w krótkofalarstwie systemów cyfrowej transmisji danych. Dłużej od niego w użyciu były jedynie amatorskie dalekopisy (RTTY) i Amtor.  
W odróżnieniu od RTTY, PSK31 i innych cyfrowych systemów łączności dane w systemie packet radio nie są przesyłane w sposób ciągły a dzielone na bloki danych o ściśle ustalonej strukturze – tzw. pakiety (podobnie jak w internecie gdzie pakiety takie noszą nazwę datagramów).


 
Spis treści

WSTĘP
ROZDZIAŁ 1. WIADOMOŚCI OGÓLNE
 Sygnały cyfrowe
 Rodzaje transmisji
 Parametry transmisji
 Złącze szeregowe
 Błędy transmisji
 Protokóły
 Model ISO
 Systemy modulacji
 Modulacja podnośnej akustycznej
 Modulacja sygnału w.cz.
 Protokół AX.25
 Sieć Packet Radio
 Przekaźniki cyfrowe
 Stacje węzłowe
 Skrzynki elektroniczne
ROZDZIAŁ 2. WYPOSAŻENIE
 Modemy TNC i PTC
 TNC-2
 Oprogramowanie
 Obsługa TNC-2
 Połączenie TNC z komputerem
 Połączenie TNC z radiostacją
 Przełączenie nadawanie-odbiór
 Wyjście głośnikowe
 Blokada szumów
 Sygnał wyjściowy modemu
 Modele
 Rodzina PK-232
 TNC-3
 TNC zawarte w radiostacjach
 Rodzina PTC
 Modem dźwiękowy
 Programy terminalowe
 Paxon
 Flexnet i sterowniki sprzętowe
ROZDZIAŁ 3. HAMNET
 Łącza sieci
 Dostęp dla stacji indywidualnych
 Stan sieci w Europie
ROZDZIAŁ 4. ROBUST PACKET RADIO
 INSTRUKCJA DO PROGRAMU PAXON
  Wstęp
  Instalacja
  Uruchomienie
  Dalsze karty konfiguracyjne
  Pierwsze kroki
  Obsługa
  Okno główne
  Menu
  Pasek narzędziowy
  Okno odbiorcze
  Okno nadawcze
  Pasek kanałów
  Okno monitora
  Linia informacyjna
  Łączności ze skrzynkami elektronicznymi
  Zdalne sterowanie
  Transmisja plików
  Transmisja tekstów
  Baza danych
  Metasymbole
  Rozkazy dla sterowników TNC
 INSTRUKCJA DO PROGRAMU FLEXNET
  Wstęp
  Instalacja do pracy emisją AX.25
  Konfiguracja do pracy AX.25
  Sterowniki sprzętowe Flexnetu
  Sterowniki dodatkowe
  Sterownik dla modemu dźwiękowego
  Konfiguracja TCP/IP pod Windows 9x
  Konfiguracja TCP/IP pod Windows XP
  Trasy połączeń
  Hierarchia tras AX.25
  Wykorzystanie programu
  Dodatkowe programy pakietu FlexNet32
  Połączenie komputera z radiostacją
 

Pobierz: Packet-Radio (pdf)

  

     Biblioteka Radioamatora - index          Artykuły specjalne - indexAll rights reserved by Wydawnictwo AVT Korporacja Sp. z o.o. © Świat Radio
Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal