Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal

   Ustaw nas jako strone startow  Dodaj nas do swych ulubionych stron  ŚR News - kanał RSS  ŚR Forum  - kanał RSS  ŚR - kanał  Facebook  ŚR - kanał Twitter                

           
 
   
Świat Radio 07-08/2021        Spis treści
       Od redakcji

ŚR 08/2021 - okładka

Kalendarz wydarzeń
     Lipiec
ŚR Kalendarz wydarzeń - kanał RSS
NPWŚCPS
 
 
 
 

Nasi partnerzy
Polski Związek Krótkofalowców

Radiowy Biuletyn Informacyjny

Propagacja

Goście na serwisie

     Zobacz w większym oknie


     Artykuły specjalne - index                       Biblioteka Radioamatora - index                          


ABC KrótkofalowcaABC Krótkofalowca

Krzysztof Słomczyński SP5HS

Wydanie trzecie zmienione.
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1988Praktyczne informacje dotyczące krótkofalowców, pierwszych kroków w dziedzinie krótkofalarstwa przy prowadzeniu nasłuchów i łączności. Wskazówki dla przygotowujących się do krótkofalarskiego egzaminu państowego. Niezbędne wiadomości teoretyczne, wyposażenie warsztatu, proste rozwiązania konstrukcyjne podstawowych urządzeń radioamatora-krótkofalowca.SPIS TREŚCI


ABC Krótkofalowca1. Ruch krótkofalarski (11)
   1.1. PZK i inne organizacje społeczne prowadzące działalność krótkofalarską (11)
   1.2. Społeczna rola krótkofalarstwa (14)
   1.3. Krótkofalarstwo na świecie (34)


2. Pierwsze kroki (19)
   2.1. Jak zostać krótkofalowcem ? (38)
   2.2. Pasma amatorskie (38)
   2.3. Rozchodzenie się fal krótkich i ultrakrótkich (47)
   2.4. Prowadzenie nasłuchów (52)
   2.5. Dziennik nasłuchów (56)
   2.6. Wykonanie, wypełnianie i wysyłka raportów nasłuchowych (60)
   2.7. Otrzymywanie kart nasłuchowych i ich przechowywanie (72)
   2.8. Rejestracja osiągnięć sportowych nasłuchowca (74)
   2.9. Zdobywanie dyplomów nasłuchowych (76)
   2.10. Udział nasłuchowca w zawodach (83)


3. Na falach eteru (90)

   3.1. Rodzaje emisji radiowych (90)
   3.2. Określanie czasu w różnych strefach i krajach (96)
   3.3. Podział świata na strefy amatorskie (100)
   3.4. Znaki wywoławcze stacji amatorskich (105)
   3.5. System raportów krótkofalarskich (131)
   3.6. Literowanie nazw i znaków krótkofalarskich (132)
   3.7. Skróty i kody amatorskie (134)
   3.8. Jak nauczyć się alfabetu Morse'a? (137)
   3.9. Praca na stacji klubowej, pierwsze łączności (140)
   3.10. Zwyczaje krótkofalowców i etyka krótkofalarska (143)


4. Specjalności krótkofalarskie (147)

   4.1. Sport dx-owy (147)
   4.2. Polski Klub DX (152)
   4.3. Polski Klub 160 metrów (156)
   4.4. Współzawodnictwa dx-owe (157)
   4.5. Sport ultrakrótkofalowy(161)
   4.6. Polski Klub UKF (171)
   4.7. Łączność satelitarna (174)
   4.8. Amatorska radiolokacja sportowa (181)
   4.9. Polski Klub ARS (184)
   4.10. Jak zorganizować zawody ARS (187)
   4.11. Telewizja amatorska (189)
   4.12. Amatorska łączność dalekopisowa (194)
   4.13. Polski Klub Radiowideografii (196)
   4.14. Inne specjalności krótkofalarskie (198)


5. Zdobywamy licencję krótkofalowca (199)

   5.1. Przygotowanie do egzaminu państwowego (199)
   5.2. Wymagania egzaminacyjne (200)
      5.2.1. Zagadnienia z podstaw radiotechniki (200)
      5.2.2. Znajomość zasad działania i umiejętność regulacji urzadzeń radiowych (204)
      5.2.3. Znajomość przepisów krajowych i miedzynarodowych w zakresie radiokomunikacji amatorskiej (206)
      5.2.4. Znajomość podstawowych kodów i skrótów używanych w amatorskiej służbie radiowej (207)
      5.2.5. Umiejętność odbioru i nadawania znaków Morse'a (208)
      5.2.6. Znajomość podstawowych przepisów BHP (208)
   5.3. Przykłady pytań i odpowiedzi egzaminacyjnych (209)
      5.3.1. Podstawy radiotechniki (209)
      5.3.2. Znajomość zasad działania i umiejętność regulacji urządzeń radiowych (236)
      5.3.3. Znajomość przepisów krajowych i międzynarodowych w zakresie radiokomunikacji amatorskiej (243)
      5.3.4. Znajomość podstawowych kodów i skrótów używanych w amatorskiej służbie radiowej (245)
      5.3.5. Znajomość podaastawowych przepisów BHP (245)
   5.4. Wychodzimy w eter pod własnym znakiem (246)


6. Konstrukcje krótkofalarskie (249)
   6.1. Wyposażenie warsztatu (249)
   6.2. Prace mechaniczne (252)
   6.3. Prace elektryczne (258)
   6.4. Wykonywanie obwodów drukowanych (260)
   6.5. Generator i klucz do nauki telegrafii (261)
   6.6. Odbiornik krótkofalowy (265)
   6.7. Nadajnik krótkofalowy (269)
   6.8. Transceiver krótkofalowy (273)
   6.9. Przystawka (konwerter) krotkofalowa (276)
   6.10. Nadajnik ultrakrótkofalowy (279)
   6.11. Odbiornik radiolokacyjny (282)
   6.12. Antena krótkofalowa (286)
   6.13. Antena ultrakrótkofalowa (292)
   6.14. Dopasowanie anten, reflektometr (297)
   6.15. Woltomierz tranzystorowy (303)
   6.16. Falomierz-generator (305)
   6.17. Probnik tranzystorów (312)
   6.18. Zasilacz stabilizowany (314)


7. Podstawy prawne uprawiania krótkofalarstwa w Polsce (317)
   7.1. Ustawa o Łączności (317)
   7.2. Rozporzadzenie Ministra Łączności (318)
   7.3. Instrukcja Państwowej Inspekcji Radiowej (327)
   7.4. Komisje eterowe (328)
   7.5. Statut Polskiego Związku Krótkofalowców (331)

Wykaz literatury (340)


Pobierz: ABC Krókofalowca (pdf, 88 MB)

  

     Biblioteka Radioamatora - index          Artykuły specjalne - indexAll rights reserved by Wydawnictwo AVT Korporacja Sp. z o.o. © Świat Radio
Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal