Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal

   Ustaw nas jako strone startow  Dodaj nas do swych ulubionych stron  ŚR News - kanał RSS  ŚR Forum  - kanał RSS  ŚR - kanał  Facebook  ŚR - kanał Twitter                

           
 
   
Świat Radio 07-08/2021        Spis treści
       Od redakcji

ŚR 08/2021 - okładka

Kalendarz wydarzeń
     Grudzień
ŚR Kalendarz wydarzeń - kanał RSS
NPWŚCPS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasi partnerzy
Polski Związek Krótkofalowców

Radiowy Biuletyn Informacyjny

Propagacja

Goście na serwisie

     Zobacz w większym oknie


     Artykuły specjalne - index                       Biblioteka Radioamatora - index                          


APRS i D-PRSAPRS i D-PRS
Krzysztof Dąbrowski OE1KDA

 
Już wkrótce po narodzinach APRS spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem wśród krótkofalowców. Czy nie jest to jednak automatyczne zastępstwo "prawdziwych" QSO i co może być takiego fascynującego w rozpowszechnianiu na kilka krajów ościennych dokładnego położenia stacji, zwłaszcza pracującej z domowego QTH?
W klasycznych łącznościach packet radio informacje są nadawane przy użyciu numerowanych pakietów AX.25 – pakietów I. Pakiety te są kwitowane przez odbiorcę a w razie wystąpienia przekłamań transmisji są powtarzane aż do skutku lub do wyczerpania ustalonej ilości razy. Łączność tego typu wymaga nawiązania połączenia między nadawcą i odbiorcą, przy czym może to być połączenie bezpośrednie lub korzystające ze stacji pośrednich – prostych przemienników cyfrowych (ang. digipeater) lub inteligentnych węzłów sieci (ang. node). Sieć packet radio korzysta także z bramek internetowych (ang. gateway) i łączy prowadzących przez internet tam, gdzie jest to dozwolone. Szczegółowy opis systemu packet radio, struktury pakietów AX.25, modemów TNC i sieci zawiera tom 7 obecnej serii wydawniczej pt. "Packet radio". Ze względu na częste odniesienia w tekście do zawartych tam wiadomości autor zaleca zapoznanie się z jego najważnieszymi rozdziałami.

 
Spis treści


WSTĘP
ROZDZIAŁ 1. WIADOMOŚCI OGÓLNE    
 Komunikaty                        
 Stacje przekaźnikowe            
 LICZBA PRZEKAŹNIKÓW         
 KIERUNKI RETRANSMISJI       
  Transmisja komunikatów za pomocą TNC        
  APRS z wykorzystaniem komputera                 
  Przekaźniki satelitarne                                  
ROZDZIAŁ 2. WYPOSAŻENIE STACJI INDYWIDUALNYCH     
  Modemy nadające wyłącznie współrzędne            
  Modemy telemetryczne                                      
  Stacje meteorologiczne
ROZDZIAŁ 3. RADIOLATARNIE APRS                   
ROZDZIAŁ 4. ŚLEDZENIE STACJI APRS I D-PRS W INTERNECIE   
ROZDZIAŁ 5. D-PRS                       
ROZDZIAŁ 6. PROTOKÓŁ NMEA        
 KRÓTKA INSTRUKCJA DO PROGRAMU APRS MESSENGER    
  Informacje ogólne                 
  Konfiguracja                          
  Okno główne                         
  Współpraca z UI-View i innymi programami APRS         
  Równoległa praca emisjami PSK63 i packet radio AFSK   
 KRÓTKA INSTRUKCJA DO PROGRAMU UI-VIEW32          
  Instalacja i konfiguracja                
  Wyświetlanie stacji na mapach       
  Komunikaty stacji                         
  Spis odbieranych stacji                   
  Edytor obiektów                             
  Znaczenie klawiszy funkcyjnych       
 INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA PRZEKAŹNIKA APRS – DIGINED    
  Wstęp                                             
  Funkcje programu                              
  Przekaźnik cyfrowy                             
  Polecenia APRS                                 
  Polecenia dostępne dla administratora 
  Grupa poleceń mheard                       
  Grupa poleceń DX                              
  Grupa poleceń APRS i DIGI_NED          
  Śledzenie satelitów                            
  Telemetria                                       
  Uruchomienie DIGI_NED        
  Plik AX25_MAC.INI               
  Praca programu                    
  Plik DIGI_NED.INI 
  Plik DIGI_NED.MES                       
  Plik DIGI_TLE.INI                       
  Plik DIGI_NED.SAT                       
  Plik DIGI_NED.TLE                       
  Plik DIGIBCON.INI                       
  Programy dodatkowe                      
 INSTRUKCJA DO PROGRAMU UIDIGI                
  Wstęp                            
  Plik konfiguracyjny UIDIGI.TXT                
  Lokalna obsługa UIDIGI                    
  Priorytetowa retransmisja pakietów 


Pobierz: APRS i D-PRS (pdf)

  

     Biblioteka Radioamatora - index          Artykuły specjalne - indexAll rights reserved by Wydawnictwo AVT Korporacja Sp. z o.o. © Świat Radio
Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal