Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal

   Ustaw nas jako strone startow  Dodaj nas do swych ulubionych stron  ŚR News - kanał RSS  ŚR Forum  - kanał RSS  ŚR - kanał  Facebook  ŚR - kanał Twitter                

           
 
   
Świat Radio 07-08/2021        Spis treści
       Od redakcji

ŚR 08/2021 - okładka

Kalendarz wydarzeń
     Czerwiec
ŚR Kalendarz wydarzeń - kanał RSS
NPWŚCPS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasi partnerzy
Polski Związek Krótkofalowców

Radiowy Biuletyn Informacyjny

Propagacja

Goście na serwisie

     Zobacz w większym oknie


     Artykuły specjalne - index                       Biblioteka Radioamatora - index                          


Poczta elektroniczna na falach krótkich (1)Poczta elektroniczna na falach krótkich (1)
Krzysztof Dąbrowski OE1KDA
Wiedeń. Luty 2012Cennym uzupełnieniem dla krótkofalarstwa jest w obecnych czasach możliwość wymiany poczty elektronicznej w sposób podobny do internetowego ale z tą różnicą, że odbywa się ona wyłącznie lub przynajmniej częściowo drogą radiową. W części stosowanych rozwiązań wymiana poczty ogranicza się wyłącznie do sieci amatorskiej, która jednak może w charakterze uzupełnienia korzystać z łączy internetowych ale istnieją również rozwiązania pozwalające na wymianę poczty elektronicznej z użytkownikami internetu. Treść tak wymienianej korespondencji musi w normalnej sytuacji odpowiadać wymogom i ograniczeniom stawianym łącznościom amatorskim ale rozwiązania takie mogą być i są wykorzystywane także w łącznościach kryzysowych i ratunkowych lub w odpowiednich ćwiczeniach.
W takich sytuacjach treść korespondencji musi odpowiadać potrzebom chwili i nie ogranicza się do wiadomości typowo krótkofalarskich.  Z możliwości wymiany poczty elektronicznej przez radio korzystają często krótkofalowcy żeglarze lub też podróżnicy przebywający w rejonach o słabo rozwiniętej infrastrukturze telekomunikacyjnej.  
Na falach krótkich pracują obecnie dwie główne pocztowe sieci amatorskie: Winlink2000 i PSKMail. Obie posiadają własne serwery pocztowe i skrzynki dostępowe i korzystają z różnych rodzajów emisji. W sieci Winlinku2000 (w dalszym ciągu oznaczanej również skrótem WL2K) są to emisje Pactor lub Winmor a w sieci PSKMail – emisje z rodziny PSK i MFSK. Najczęściej są to emisje PSK500R i PSK250 oraz MFSK16 ale nie wyłącznie. W konsekwencji użytkownicy każdej z nich korzystają zarówno z różnych programów jak i z różniących się między sobą rozwiązań modemów. Emisja Pactor wymaga korzystania z modemów PTC-II natomiast Winmor i PSK korzystają z systemu dźwiękowego czyli podsystemu dźwiękowego komputera wraz z odpowiednim oprogramowaniem i ewentualnymi dodatkowymi sterownikami. Dodatkowo do wymiany poczty elektronicznej możliwe są także transmisja i odbiór komunikatów APRS.  
Głównym tematem obecnego skryptu jest wprawdzie wymiana poczty elektronicznej w amatorskich sieciach pracujących na falach krótkich ale nie sposób pominąć tutaj także zarówno spraw związanych z dostępem do tych sieci na falach ultrakrótkich (przy wykorzystaniu emisji packet radio lub innych i cyfrowych stacji przekaźnikowych) jak i zupełnie nowych możliwości w tej dziedzinie oferowanych przez cyfrową sieć D-STAR. Dla pełniejszego zapoznania się z omawianymi emisjami i systemami łączności autor zaleca sięgnięcie do poprzednich tomów z obecnej serii, a w szczególności (zalażnie od zainteresowań czytelnika i jego obecnego stanu wiedzy) do odpowiednich fragmentów tomów omawiających łączności cyfrowe na falach krótkich, system packet radio i D-STAR.  
Ze względu na obszerność tematu i liczbę programów związanych z radiową wymianą poczty elektronicznej opracowanie zostało podzielone na dwa tomy.  
Tom obecny zawiera tłumaczenia instrukcji do niektórych omawianych programów nadawczo-dbiorczych. Zamieszczenie we wspólnym opracowaniu kilku instrukcji powoduje, że niektóre zawarte w nich informacje powtarzają się. Autor zrezygnował jednak z ich usuwania aby ułatwić czytelnikom korzystanie z wybranych instrukcji bez konieczności szczegółowego zapoznania się z opisami nie używanych przez nich programów. 


Spis treści 


Wstęp      
Rozdział 1. Wiadomości ogólne   
 Winlink                         
 Sposoby transmisji          
 Transmisja na UKF-ie              
Rozdział 2. Wyposażenie stacji  
 Transmisja Pactor – PTC          
 Winmor – modem dźwiękowy   
 Packet radio                   
Rozdział 3. Programy        
 AirMail            
 PacLink           
 RMS Express      
 Porównanie programów pocztowych dla stacji indywidualnych   
 Oprogramowanie stacji dostępowych do sieci Winlinku2000     
Rozdzial 4. PSKmail           
Rozdział 5. Poczta elektroniczna w systemie D-STAR
Instrukcja do programu AirMail
 Wstęp                    
 Instalacja               
 Konfiguracja ogólna   
 Konfiguracja dla sieci packet radio   
 Konfiguracja połączenia telnetowego 
 Okno główne programu     
  Pisanie wiadomości           
  Połączenie z serwerem dostępowym na UKF przez packet radio
  Połączenie przez siećpacket radio       
  Połączenie krótkofalowe emisją Pactor 
  Połączenie internetowe przez Telnet     
  Odpowiadanie na korespondencję i przekazywanie jej dalej  
 Funkcje dodatkowe           
  Regulacja poziomu sygnału modulującego     
  Konfiguracja zdalnego sterowania radiostacją 
  Dodatkowe parametry konfiguracyjne      
  Automatyczna odpowiedź   
  Spis stacji dostępowych      
  Trasy retransmisji poczty    
  Praca w charakterze klienta poczty elektronicznej w internecie
Instrukcja do programu PacLink 
 Wstęp              
 Konfiguracja      
  Stosowane kanały logiczne        
  Konfiguracja stacji               
  Częstotliwość sprawdzania poczty 
  Kanały packet radio           
  Krótkofalowe kanały Pactor  
  Konfiguracja kanałów Telnet 
Instrukcja do programu jPSKmail   
 Wstęp                
 Konfiguracja Fldigi  
 Okno główne programu


Pobierz:
Poczta elektroniczna na falach krótkich (1) (pdf)

  

     Biblioteka Radioamatora - index          Artykuły specjalne - indexAll rights reserved by Wydawnictwo AVT Korporacja Sp. z o.o. © Świat Radio
Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal