Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal

   Ustaw nas jako strone startow  Dodaj nas do swych ulubionych stron  ŚR News - kanał RSS  ŚR Forum  - kanał RSS  ŚR - kanał  Facebook  ŚR - kanał Twitter                

           
 
   
Świat Radio 07-08/2021        Spis treści
       Od redakcji

ŚR 08/2021 - okładka

Kalendarz wydarzeń
     Czerwiec
ŚR Kalendarz wydarzeń - kanał RSS
NPWŚCPS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasi partnerzy
Polski Związek Krótkofalowców

Radiowy Biuletyn Informacyjny

Propagacja

Goście na serwisie

     Zobacz w większym oknie


     Artykuły specjalne - index                       Biblioteka Radioamatora - index                          


Radiostacje i odbiorniki z cyfrową obróbką sygnałów (SDR) - tom 1Radiostacje i odbiorniki z cyfrową obróbką sygnałów (SDR) - tom 1

Krzysztof Dąbrowski OE1KDA

Czerwiec 2012

 

Sprzęt nadawczo-odbiorczy oparty na cyfrowej obróbce sygnałów wszedł do użytku w armii amerykańskiej (pn. Joint Tactical Radio System - JTRS) już w latach 90-tych pozwalając na zmniejszenie różnorodności stosowanych dotąd radiostacji i wykorzystanie w większym stopniu standardowych podzespołów elektronicznych. W oparciu o doświadczenia wojskowe została następnie opracowana dla celów cywilnych norma SCA - ang. Software Radio Architecture.
Jednym z pionierów zastosowania tej techniki w krótkofalarstwie jest Gerald Youngblood K5SDR (dawniej AC5OG), założyciel i szef firmy Flex Radio. Pierwszą dostępną na rynku amatorską radiostacją z cyfrową obróbką sygnałów była SDR-1000 skonstruowana przez niego w 2002 roku.
Tom obecny zawiera tłumaczenia instrukcji do niektórych popularnych programów cyfrowej obróbki sygnałów. Zamieszczenie we wspólnym opracowaniu kilku instrukcji powoduje, że niektóre zawarte w nich informacje powtarzają się. Autor zrezygnował jednak z ich usuwania aby ułatwić czytelnikom korzystanie z wybranych instrukcji bez konieczności szczegółowego zapoznania się z opisami nieużywanych przez nich programów.Spis treści


Wstęp
1. Zasady pracy
     Sygnały analogowe i cyfrowe
     Kwantyzacja
     Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe
2. Podstawowe układy
     Mieszacze
     Kwadraturowy mieszacz próbkujący Tayloe
     Heterodyny
     Generatory stałe
     Oscylatory na bramkach logicznych
     Kwarcowy generator komputerowy
     Kwarcowy oscylator tranzystorowy
     Układy z bezpośrednią syntezą cyfrową
     Scalony syntezer Si570
     Radiolatarnia małej mocy na Si570
     Zastosowanie syntezera Si570 w innych układach
     Filtry i preselektory
     Wzmacniacze w.cz.
     Wzmacniacze m.cz.
     Tor nadawczy
3. Rozwiązania układowe
     Odbiorniki
     Seria odbiorników FA
     Odbiornik DL7LA
     Odbiornik DM2CQL
     Odbiorniki "SoftRock"
     Odbiornik "SoftRock 5"
     Odbiornik "SoftRock 4"
     Odbiornik "SoftRock 6"
     Odbiornik firmy "QRPProject"
     Odbiornik "SDRZero"
     Odbiornik "Elektor-SDR-IQ"
     Radiostacje
     Radiostacja FA-SDR
4. Programy
     Zasada pracy programów COS
     SDRadio
     WinRAD i LinRAD
     Rocky
     PowerSDR
     KGKSDR
     SDR-Radio
     G8JCFSDR
     SoDiRa
     DREAM - dekoder DRM
     Virtual Audio Cable
5. Sprzęt fabryczny
     Seria radiostacji Flex
     Perseus
     Winradio
     SDR Cube
     NetSDR
     CiaoRadio
     FiFi-SDR
     Fun Cube
     Elad
     PM-SDR
6. Układy pomocnicze i pomiarowe
     Próbnik jakości systemu dźwiękowego
 

Instrukcja do programu Rocky
  Wstęp
  Instalacja i pierwsze uruchomienie programu
  Obsługa programu
  Zmiana częstotliwości pracy
  Rejestracja na dysku i odtwarzanie plików
  Podłączenie klucza bocznego lub sztorcowego
  Specjalne funkcje dla wskaźnika wodospadpwego
  Wyświetlanie z obniżoną szybkością
  Korekcja równowagi kanałów
  Transmisja
  Konfiguracja toru nadawczego
  Nadawanie
  Różne częstotliwości nadawania i odbioru
  Tłumienie niepożądanej wstęgi
  Kształt sygnałów telegraficznych
  Sygnały strojeniowe
  Praca emisją BPSK31
  Odbiór BPSK31
  Konsola PSK
  Transmisja BPSK31
  Podręczne teksty
 

Instrukcja do programu Winrad
  Wstęp
  Instalacja
  Obsługa programu
  Odtwarzanie nagrań
  Nagrywanie
  Kombinacje klawiszy
  Korekcja tłumienia częstotliwości zwierciadlanych
    Dodatek 1. Współpraca z odbiornikiem "SDR-14"
    Dodatek 2. Współpraca z odbiornikiem "Perseus"
    Dodatek 3. Współpraca z odbiornikiem "Elektor-SDR-USB-RX"

 

Pobierz: Radiostacje i odbiorniki z cyfrową obróbką sygnałów (SDR) (1) (Uklady_na_COS_1.pdf, 7,5 MB)


  

     Biblioteka Radioamatora - index          Artykuły specjalne - indexAll rights reserved by Wydawnictwo AVT Korporacja Sp. z o.o. © Świat Radio
Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal