Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal

   Ustaw nas jako strone startow  Dodaj nas do swych ulubionych stron  ŚR News - kanał RSS  ŚR Forum  - kanał RSS  ŚR - kanał  Facebook  ŚR - kanał Twitter                

           
 
   
Świat Radio 07-08/2021        Spis treści
       Od redakcji

ŚR 08/2021 - okładka

Kalendarz wydarzeń
     Czerwiec
ŚR Kalendarz wydarzeń - kanał RSS
NPWŚCPS
 
 
 
 
 

Nasi partnerzy
Polski Związek Krótkofalowców

Radiowy Biuletyn Informacyjny

Propagacja

Goście na serwisie

     Zobacz w większym oknie

          I.Ś.R - Zawody KF/UKF

Trzecia sobota listopada - Zawody ''Ratownictwo Górnicze''
Dla sympatyków krajowych zawodów zamieszczamy regulamin contestu "Ratownictwo Górnicze", część KF i UKF:...

Ratownictwo Górnicze ( KF)
Organizator: Klub LOK SP9KDU w Tarnowskich Górach.
Termin: trzecia sobota listopada (19.11.2005 r.), od 16.00 do 18.00 UTC.
Pasmo: 3,5MHz.
Emisje: CW i SSB.
Raporty: RS(T) + nr QSO + skrót powiatu; numeracja QSOs łączna dla CW i SSB.
Punktacja: QSO - l pkt.
Mnożnik: powiaty woj. śląskiego, liczone jeden raz bez względu na emisję. Uwaga: z tą samą stacją można przeprowadzić łączność na CW i SSB; przy zmianie emisji, po nawiązaniu QSO obowiązuje pozostanie QRV daną emisją przez minimum 5 minut.
Wynik końcowy: suma punktów za QSOs x mnożnik.
Klasyfikacje: Grupa A-HF (stacje indywidualne na CW i SSB); Grupa B-HF (stacje indywidualne na CW); Grupa C-HF (stacje indywidualne na SSB); Grupa D-HF (stacje klubowe na CW i SSB); Grupa E-HF (stacje QRP - do 5W output lub 10W input); Grupa F-HF (stacje nasłuchowe na SSB i CW).
SWLs: obowiązuje odebranie znaków i grup kontrolnych obu stacji; nasłuch danej stacji można powtórzyć tylko inną emisją. Znaki stacji zaliczanych do nasłuchu nie mogą się powtarzać w kolejnych nasłuchach (po każdym zaliczonym nasłuchu należy zmienić częstotliwość odbioru). Liczba nasłuchów tej samej stacji nie może przekroczyć 10% ogólnej liczby nasłuchów. Punktacja dla SWL: nasłuch na CW - 3 pkt., na SSB - 1 pkt (za każdą nową stację), mnożnik jak dla stacji nadawczych.
Dzienniki w terminie 14 dni na adres: Klub Łączności SP9KDU, ul. Sienkiewicza 48, 42-600 Tarnowskie Góry; e-mail sp9kdu@poczta.onet.pl.
Dyplomy: za pierwsze miejsca w każdej grupie klasyfikacyjnej.
Skróty powiatów woj. śląskiego: BB, BH, BN, CT, CW, CY, CZ, DG, EM, ET, GC, GE, IK, JW, JZ, KB, KX, LX, MF, MS, MW, NI, PY, RB, RC, RN, RS, TG, TH, TY, WV, YT, ZC, ZR, ZW, ZX.

Ratownictwo Górnicze (VHF)
Organizator: Klub SP9KDU.
Termin i czas: trzecia sobota listopada (19.11.2005r.) od 19.00 do 20.00 UTC.
Pasmo: 145MHz.
Emisja: FM (praca simpleksowa, wyłącznie w kanałach FM). QSOs via przemienniki nie są zaliczane.
Raporty: RS + nr QSO + WW loc.
Punktacja: za każdy km odległości (QRB) od korespondenta - l pkt, QSO w obrębie tego samego lokatora - 1 pkt.
Wynik końcowy: suma punktów za QSOs.
Klasyfikacje: Grupa A-VHF (stacje indywidualne); Grupa B-VHF (stacje klubowe).
Dzienniki w terminie 14 dni na adres: Klub Łączności SP9KDU, ul. Sienkiewicza 48, 42-600 Tarnowskie Góry; e-mail sp9kdu@poczta.onet.pl.

Regulamin jest również opublikowany w ŚR 11/05 str. 12.

 

17-11-2005  

  Drukuj artykułDrukujAll rights reserved by Wydawnictwo AVT Korporacja Sp. z o.o. © Świat Radio
Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal