Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal

   Ustaw nas jako strone startow  Dodaj nas do swych ulubionych stron  ŚR News - kanał RSS  ŚR Forum  - kanał RSS  ŚR - kanał  Facebook  ŚR - kanał Twitter                

           
 
   
Świat Radio 07-08/2021        Spis treści
       Od redakcji

ŚR 08/2021 - okładka

Kalendarz wydarzeń
     Czerwiec
ŚR Kalendarz wydarzeń - kanał RSS
NPWŚCPS
 
 
 
 
 

Nasi partnerzy
Polski Związek Krótkofalowców

Radiowy Biuletyn Informacyjny

Propagacja

Goście na serwisie

     Zobacz w większym oknie

          I.Ś.R - Zawody KF/UKF

Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada każdego roku zawody organizują: Zarząd Oddziału Terenowego PZK i Prezydent Miasta Skierniewice. Poniżej regulaminy dla części KF i UKF: ...

Część KF

Termin: 11 listopada, od godz. 06.00 do godz. 08.00 czasu lokalnego.
Pasmo: 80m.
Emisja: CW i SSB
Wywołanie: CW – „CQ NSN” SSB – „Wywołanie w zawodach Narodowe Święto Niepodległości ”
Raporty : RS(T) + numer kolejny łączności (od 001) + skrót województwa. Stacje skierniewickie podają RS(T) + 24 (nr oddziału)
Warunek: Z tą samą stacją można powtórzyć QSO innym rodzajem emisji.
Punktacja: Każde QSO na CW –2 pkt. na SSB – 1 pkt.
Mnożnik: Województwa (max.16) + stacje skierniewickie liczone jeden raz.
Punkty dodatkowe: Każdy zawodnik może zdobyć dodatkowo100 pkt. za ułożenie hasła: Narodowe Święto Niepodległości z ostatnich liter sufiksów znaków wywoławczych.
Za QSO ze stacją klubową SP7PBC 10 pkt. na SSB i 20 pkt. na CW.
Wyniki: Suma punktów za QSO x mnożnik + punkty dodatkowe.
SWL’s: Za prawidłowy nasłuch uważa się odbiór obu znaków korespondentów, raportów, numerów łączności i skrótów województw.
Klasyfikacja: Stacje indywidualne, stacje klubowe, nasłuchowcy.
Nagrody: Za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii puchary i dyplomy.
Nie będą klasyfikowane logi przysłane po terminie, wypełnione nieczytelnie, bez podliczonych punktów. Obowiązuje czas lokalny. Decyzja komisji zawodów jest ostateczna. Za pierwsze trzy miejsca w każdej grupie przewidziane są nagrody oraz dyplomy.
Dzienniki zawodów na adres OT PZK Skierniewice, skr.poczt.94, 96-100 Skierniewice 1 lub pocztą elektroniczną na adres: sp7pbc@wp.pl (zalecane jest przesyłanie logów w formacie Cabrillo, txt, LA0FX), podanie w rubryce „Temat” nazwy kategorii, znaku wywoławczego i liczby punktów.
Np. KF ind. SP7PBC 3500; albo KF klub SP7PBC 1300; KFSWL SP7-003-24 2500;
W przypadku małej frekwencji (mniej niż 10 zawodników) w danej kategorii komisja odstąpi od klasyfikacji.
Zainteresowanych osobistym otrzymaniem wyników prosimy o dołączenie koperty zwrotnej + SASE.
Istnieje możliwość spełnienia warunków do zdobycia dyplomu GOLD AWARD za ułożenie hasła SKIERNIEWICE z ostatnich liter sufiksów. Koszt dyplomu 10 zł. Wpłaty na konto Bank Spółdzielczy Skierniewice nr 74 9297 0005 0529 3574 2004 0001 lub przekazem pocztowym na adres: Jerzy Bilski SP7EXJ, ul. Konarskiego 6m 11, 96-100 Skierniewice lub na adres : OT PZK, skrytka pocztowa 94, 96-100 Skierniewice.

Część UKF

Termin: 11 listopada, od godz. 20.00 do 22.00 czasu lokalnego.
Pasmo: 144MHz.
Emisje: CW, SSB, FM.
Wywołanie: CW – CQ NSN SSB I FM Wywołanie w Zawodach Narodowe Święto Niepodległości.
Raporty: RS(T) + numer QSO (od 001) + lokator.
Stacje skierniewickie podają RS(T) + lokator.
Warunek: Z tą samą stacją można powtórzyć QSO innym rodzajem emisji.
Punktacja: Za każdy kilometr 1 punkt. Za QSO ze stacjami skierniewickimi odległość liczy się podwójnie. Każdy zawodnik może zdobyć dodatkowe 100 punktów za ułożenie hasła: „Narodowe Święto Niepodległości” z ostatnich liter sufiksów znaków wywoławczych.
Wyniki: Suma punktów za odległości + punkty dodatkowe.
SWL's: Za nasłuch uważa się odbiór znaków obu korespondentów raportów numerów łączności lokatorów .
Punktacja jak dla nadawców.
Klasyfikacja: Stacje indywidualne, klubowe.
Nie będą klasyfikowane logi przesłane po terminie, wypełnione nieczytelnie lub niedbale bez podliczonych punktów. Decyzja komisji jest ostateczna.
Dzienniki na adres: ZOT PZK, skr. poczt. 94, 96-100 Skierniewice 1 w terminie do 25 listopada lub pocztą elektroniczną na adres: sp7pbc@wp.pl, zalecane jest przesyłanie logów w formacie Cabrillo, txt, LA0FC oraz podanie w rubryce „Temat” znaku wywoławczego oraz uzyskanej liczby punktów (np. UKF ind SP7PBC 3500; UKF klub SP7PBC 2300).
W przypadku małej frekwencji (mniej niż 10 zawodników) w danej kategorii komisja odstąpi od klasyfikacji.
Decyzja komisji jest ostateczna. Zainteresowanych osobistym otrzymaniem wyników prosimy o przesłanie koperty + SASE.
Istnieje możliwość uzyskania warunków do zdobycia dyplomu GOLD AWARD za ułożenie hasła SKIERNIEWICE z ostatnich liter sufiksów. Koszt dyplomu 10 zł. Wpłaty na konto Bank Spółdzielczy Skierniewice nr 74 9297 0005 0529 3574 2004 0001 lub przekazem pocztowym na adres: Jerzy Bilski SP7EXJ, ul. Konarskiego 6m 11, 96-100 Skierniewice lub na adres : OT PZK, skrytka pocztowa 94, 96-100 Skierniewice.

http://www.ot24pzk.republika.pl/ 

09-11-2006  

  Drukuj artykułDrukujAll rights reserved by Wydawnictwo AVT Korporacja Sp. z o.o. © Świat Radio
Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal