Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal

   Ustaw nas jako strone startow  Dodaj nas do swych ulubionych stron  ŚR News - kanał RSS  ŚR Forum  - kanał RSS  ŚR - kanał  Facebook  ŚR - kanał Twitter                

           
 
   
Świat Radio 07-08/2021        Spis treści
       Od redakcji

ŚR 08/2021 - okładka

Kalendarz wydarzeń
     Lipiec
ŚR Kalendarz wydarzeń - kanał RSS
NPWŚCPS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasi partnerzy
Polski Związek Krótkofalowców

Radiowy Biuletyn Informacyjny

Propagacja

Goście na serwisie

     Zobacz w większym oknie


     Artykuły specjalne - index                       Krótkofalowiec Polski - index                          


Krótkofalowiec Polski - wydania historyczneKrótkofalowiec Polski - wydania historyczne
 


Pierwszy powojenny numerTo tylko dzięki heroicznej pracy Krzysztofa Słomczyńskiego SP5HS mamy pierwsze, historyczne już numery powojennego magazynu "Krótkofalowiec Polski"!

 

Pobierz numery historyczne w formacie pdf


 

Do marca 1990 "Krótkofalowiec Polski" ukazywał się w postaci wkładek do miesięcznika "Radioelektronik" 0. Niestety nie miałem dostępu do wszystkich numerów miesięcznika za lata 1985 - 1990, mam zeskanowane tylko niektóre numery z tych roczników. Od kwietnia 1990 do lutego 1992 "Krótkofalowiec Polski" ponownie ukazywał się jako niezależny miesięcznik, aczkolwiek w skromnej formie graficznej, był on rozsyłany w ramach składki członkowskiej do wszystkich członków PZK. Redagowany był siłami społecznymi przez członków PZK (kolejno przez SP5HS, SP5AHY, SP5DZD, SP5MBS), to obecnie są "białe kruki". Od lutego 1992 KP był wydawany na zlecenie ZG PZK przez Tomka SP5CCC, w pięknej szacie graficznej, z kolorową okładką.
Krzysztof SP5HS

 

• Krótkofalowiec Polski 1992/01


• 
Krótkofalowiec Polski 1991/10-11-12
• 
Krótkofalowiec Polski 1991/09
• Krótkofalowiec Polski 1991/07-08
• Krótkofalowiec Polski 1991/06
• Krótkofalowiec Polski 1991/05
• Krótkofalowiec Polski 1991/04
• Krótkofalowiec Polski 1991/03
• 
Krótkofalowiec Polski 1991/02
• Krótkofalowiec Polski 1991/01


• Krótkofalowiec Polski 1990/12
• Krótkofalowiec Polski 1990/11
• Krótkofalowiec Polski 1990/10
• Krótkofalowiec Polski 1990/08-09
• Krótkofalowiec Polski 1990/06-07
• 
Krótkofalowiec Polski 1990/05
• Krótkofalowiec Polski 1990/04

 

• Krótkofalowiec Polski rocznik 1984
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1983
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1982
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1981

 

 

Zeskanowane numery "Krótkofalowca Polskiego z lat 1961 - 1970, ukazującego się jako skromna wkładka na stronach miesięcznika "Radioamator i Krótkofalowiec", którego nazwę zmieniono później na "Radioelektronik". Redakcja zrezygnowała niestety wówczas ze słowa "Krótkofalowiec" w tytule, tłumacząc to brakiem zainteresowania tematyką krótkofalarską ze strony czytelników. Wznawiając "Krótkofalowca" w formie wkładki, jakiś urzędnik nadał pierwszemu numerowi z roku 1961 numer ciągły "10", wzięty chyba z sufitu. Powinien to być numer 154, gdyż ostatni numer (podwójny) z roku 1960 nosi numerację ciągła 152/153. Błąd ten nie został sprostowany i błędna numeracja trwa do dzisiaj (numeracja ciągła obejmuje numery przedwojenne i numery z lat 1958 - 1960).
Krzysztof SP5HS


• Krótkofalowiec Polski rocznik 1980
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1979
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1978
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1977
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1976
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1975
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1974
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1973
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1972
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1971
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1970
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1969
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1968
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1967
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1966
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1965
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1964
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1963
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1962
• Krótkofalowiec Polski rocznik 1961

 

 

Rok 1960

Z końcem roku 1959 przestał ukazywać się "Krótkofalowiec Polski", redagowany społecznie i rozsyłany do członków PZK w ramach składki członkowskiej. W latach 1958/59, dzięki staraniom ówczesnego Prezesa PZK płk Anatola Jeglińskiego SP5CM (był dyrektorem departamentu łączności w MSW), KP był drukowany bezpłatnie w drukarni MSW w Warszawie na Golędzinowie (sam zawoziłem tam na rowerze materiał do kolejnego numeru i odbierałem gotowy nakład).
Z końcem roku 1959, władze partyjno-państwowe postanowiły położyć rękę na PZK i KP, likwidując względną niezależność i charakter Związku. Na odbytym w czerwcu 1960 Zjeździe PZK, wybrano nowe władze Związku, złożone w dużej mierze z funkcjonariuszy Ministerstwa Łączności i innych resortów państwowych. Postanowiono wznowić wydawanie KP, w nowej formie, jako "prawdziwego" periodyku, dostępnego dla społeczeństwa w kioskach "Ruchu". Zaangażowano etatowego redaktora naczelnego (oczywiście nie krótkofalowca), sekretarza redakcji itp. Inicjatywa ta po kilku numerach skończyła się sromotna klapą. Niesprzedane numery żółkły w kioskach "Ruchu", zwolniono personel etatowy, a kolosalne powstałe zadłużenie musiało pokryć Ministerstwo Łączności, pod którego nadzorem znalazł się PZK. Nie wznowiono wówczas wydawania KP nawet w skromnej postaci, natomiast na mocy decyzji Ministra Łączności, począwszy od marca 1961 "KP" zaczął się ukazywać jako wkładka w miesięczniku "Radioamator", którego nazwę zmieniono na "Radioamator i Krótkofalowiec".
Krzysztof SP5HS• Krótkofalowiec Polski 06_07/1960
• Krótkofalowiec Polski 05/1960
• Krótkofalowiec Polski 04/1960
• Krótkofalowiec Polski 03/1960
• Krótkofalowiec Polski 02/1960
• Krótkofalowiec Polski 01/1960


Rok 1959
• Krótkofalowiec Polski 10/1959
• Krótkofalowiec Polski 09/1959
• Krótkofalowiec Polski 08/1959
• Krótkofalowiec Polski 07/1959
• Krótkofalowiec Polski 06/1959
• Krótkofalowiec Polski 05/1959
• Krótkofalowiec Polski 04/1959
• Krótkofalowiec Polski 03/1959
• Krótkofalowiec Polski 02/1959
• Krótkofalowiec Polski 01/1959


Rok 1958
Odezwa 1/1958
Odezwa 2/1958
• Krótkofalowiec Polski 08/1958
• Krótkofalowiec Polski 07/1958
• Krótkofalowiec Polski 06/1958
• Krótkofalowiec Polski 05/1958
• Krótkofalowiec Polski 04/1958
• Krótkofalowiec Polski 03/1958
• Krótkofalowiec Polski 02/1958
• Krótkofalowiec Polski 01/1958

  

     Krótkofalowiec Polski - index          Artykuły specjalne - indexAll rights reserved by Wydawnictwo AVT Korporacja Sp. z o.o. © Świat Radio
Medical cosmetologyMonitoring Counter-Strike 1.6 serversAll for Counter Strike 1.6Sport siteCounter Strike 1.6 and Minicraft portalLytkarino Counter Strike 1.6 portal